Post Pentru Apele Care nu Seacă : Partea 2

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Postirea
Index de subiecte
Despre această traducere
English: A Fast for Waters That Do Not Fail, Part 2

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Postirea
Parte a seriei A Hunger for God

Traducere de Natalia Spanu

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).


Isaiah 58:1-12

"Plînge cu glas tare, nu te abţine; Ridică timbrul vocii semeni unei trompete, şi declară oamenilor Mei transgresia lor, şi casei lui Iacob păcatele lor. Totuşi ei Mă caută zi de zi şi au dorinţa de a cunoaste căile Mele, Ca o naţiune ce Ţi-a dat justeţe, şi nu au abandonat ordinul Dumnezeului lor. Ei Mă întreabă despre deciziile Mele, Ei se bucură de proximitatea Domnului. De ce am postit şi Tu nu ai văzut? Pentru ce noi ne-am smerit şi Tu nu ai observat? Iată, în ziua ta de post se realizează dorinţa ta şi mînuieşte toţi angajaţii tăi. Priveşte, tu posteşti pentru dispută şi conflict şi pentru a lovi cu un pumn răutacios. Tu nu posteşti pentru a face vocea ta auzită din depărtare, precum tu o faci astăzi. Oare acesta este postul pe care eu îl prefer, o zi pentru un om de a se umili? Este oare pentru a pleca capul cuiva ca o trestie, şi pentru a împrăştia pînză şi cenuşă ca un aşternut?Ai putea să numeşti aceasta postire, sau măcar o zi acceptabilă în numele Domnului? Este oare acesta un post pe care-l aleg pentru a slăbi lanţurile ticăloşiei, a desface jugul robiei, şi a-i lăsa pe cei oprimaţi să plece, şi a distruge fiecare robie? Nu este oare să împarţi pîinea ta cu cei infometaţi,şi a le oferi adăpost celor ce nu-l au;Să le oferi îmbrăcăminte celor dezbrăcaţi; Şi să nu te ascunzi de propria persoană? Atunci lumina ta va străbate ca razele la răsărit de soare, Şi vindecarea ta va fi rapidă; Şi dreptatea va predomina; Gloria lui Dumnezeu te va supraveghea. Tu îl vei chema şi el îţi va răspunde; Tu vei plînge, iar El va spune:”Eu sunt aici.” Dacă tu îndepărtezi jugul de pe mijlocul tău, arătatul cu degetul şi glasul ticăloşiei,  Şi dacă te dedici postului şi satisfaci dorinţele celor îndureraţi, Atunci lumina ta va străpunge întunericul, Şi obscuritatea ta se va spulbera. Şi Dumnezeu te va îndruma mereu, şi-ţi va satisface dorinţele în părţile dureroase, şi va oferi tărie oaselor tale; Şi tu vei fi o gradină stropită,şi ca un izvor de apa ce niciodată nu seacă. Şi cei de printre voi vor reconstrui ruinele străvechi; Voi veţi restabili temeliile antichităţii; Şi tu vei fi numit meşterul restaurator al zidirilor, restauratorul străzilor unde noi locuim.


Întroducere şi revizuire

Săptămîna trecută noi am învăţat din versetul 1-5 că după cum tu tratezi oamenii în ziua de luni, acesta este testul de autenticitate al postirii tale de duminica. Ei se plîng lui Dumnezeu în versetul 3,”De ce noi am postit iar Tu nu ai văzut?” Şi Domnul le răspunde la finele versetului, „Iată, în ziua ta de post tu afli ce-ţi doreşti şi tu-ţi hăituieşti lucrătorii.” Şi Dumnezeu întreabă în versetul 5, „Este oare acesta modul în care eu doresc să postesc?” Ceea ce ar însemna că acest mod de postire este inacceptabil. Domnul poartă cu ostentaţie acest mod de postire cînd în versetul 5 El spune, „Este acesta pentru a pleca capul semeni unei trestii?” Acest gest de auto impunere a religiei nu este cu mult mai spiritual decît o trestie aplecată în mlaştină.

De ce acest mod de postire este inacceptabil de Dumnezeu? Care este adevărata problemă? Problema este că ei au lăsat păcatele lor deoparte.Unicul mod autentic de postire este acela care include un atac spiritual împotriva propriilor păcate. Oricare alte motive am avea pentru a posti, noi trebuie să postim pentru sfinţenia personală. Noi nu putem să postim pentru nimic altceva cu toată inima atîta timp cît avem careva păcate nespuse. Unica postire ce ar fi constituită autentică ar fi cea care ar însemna postirea împotriva propriilor păcate. Singurul mod autentic de credinţă ar fi credinţa ce implică cel puţin un atac împotriva păcatelor personale.Unicul mod autentic de închinare este cea care implică cel puţin un atac implicit împotriva păcatelor personale.

Şi ce reprezintă acest text este faptul că acţiunile noastre în ziua de luni este ca un test a ceea ce noi într-adevăr intenţionăm în procesul de atac al păcatelor din vieţile noastre, şi prin urmare dacă postirea noastră şi rugăciunile şi închinările de duminică sunt autentice. Dacă noi suntem sinceri în rugăciunile noastre de duminică referitor la păcatele noastre, atunci noi vom întreprinde ceva acţiuni luni, pentru a lupta împotriva lor. Nu întotdeauna noi reuşim să obţinem ce dorim, dar noi totuşi vom reuşi să luptăm împotriva păcatelor noastre de Luni, dacă postirea noastră de duminică a fost autentică.

Dacă există careva păcate ne soluţionte în viaţa ta, iar tu posteşti pentru altceva, pentru binecuvîntare, însănătoşire – Domnul va veni la tine şi va spune: „Postul pe care Eu îl aleg este acela ce va fi făcut pentru iertarea acelor păcate nespuse”. Modul în care El face aceasta este uimitor. Versetul 5 spune că ei posteau şi se „umileau”. Acel „umilit”deasemenea înseamnă „a smeri”. Deci ei se smereau prin foame şi postire. Dar Domnul spune că aceasta nu este modul de postire pe care El îl alege. Iar în versetul 10 el spune că există careva oameni flămînzi şi smeriţi de care el este foarte îngrijorat, şi anume îngrijorat pentru cei care nu aleg a fi înfometaţi şi smeriţi dar totuşi sunt flămînzi şi smeriţi deoarece oamenii religioşi îi subjughează în loc să-i hrănească. Versetul 10: „Şi dacă te dedici foamei, Şi dacă satisfaci dorinţele celor smeriţi... (în loc de oprimarea lor).”

Cu alte cuvinte, postirea ta şi smerirea de sine duminica nu este un atac al propriilor păcate. Căci dacă ar fi fost cazul, acţiunile tale de luni ar aplana foamea şi smerirea celor săraci, şi anume ale angajaţilor tăi. Aici este o mare ironie pe care Domnul vrea să o observăm. Saracii sunt flămînzi şi smeriţi, versetul 10. Aceşti oameni sunt deasemenea flămînzi şi smeriţi – prin postire. Dar pentru ce anume ei postesc? Este oare pentru propiile lor păcate? – păcatul de a fi prea sever cu angajaţii? Păcatul de a subjuga pe cei săraci? Păcatul de a neglija necesităţile de hrană şi îmbrăcăminte ale celor săraci? Nu. Aceasta nu este ceea pentru ce ei postesc. Comportamentul lor de luni demonstrează aceasta. Deci Domnul vine la ei şi le spune:”Postul pe care eu îl prefer nu este ca voi să fiţi flămînzi şi smeriţi de religie, dar acela prin care voi îl hrăniţi pe cel flămînd şi smerit. Atunci noi vom vedea dacă voi într-adevăr postiţi în numele dreptăţii” .

Cînd noi trăim în păcate – păcatul de a fi nemilos, înşelător sau nedrept – Postul pe care Domnul îl preferă nu este religia ce ar acoperi aceste păcate, ci un atac direct împotriva acestora. Pentru aceşti oameni postirea nu a reprezentat o luptă cu păcatele din viaţa lor; a fost doar un camuflaj. Dacă ei vor fi înfometaţi şi se vor lehămiti un pic, faptul că ei sunt indiferenţi faţă de cei flămînzi şi mîhniţi nu va mai conta. Astfel Domnul vine şi spune, „Eu vă testez inimile. Traieşte fără pîine în numele celor săraci. Cedează-le-o lor. Astfel de post eu aleg.”

Postul ales de Dumnezeu: O prescriere de la medic nu o descriere a unui serviciu

Atunci Dumnezeu descrie în versetul 6-12 ce anume este implicat în acest proces de postire a unuia şi care sunt nemaipomenitele răscumpărări pentru a alege acest mod de trai. Tu rechemi spusele lui Isus precum că: ”Tatăl tău ceresc ce le ştie şi le vede pe toate în secret, te va răsplăti.” Iată care sunt unele dintre cele promise de Dumnezeu a le oferi celor care aleg acest mod de postire (Psalmul 41:1-3).

Mai întîi de toate să aruncăm o privire asupra postirii şi apoi asupra promisiunilor Domnului celor ce traiesc în acest mod. Nu faceţi greşeala de a gîndi că aceasta este un serviciu pe care Domnul l-a oferit muritorilor cu scopul de a le oferi salarii pentru acestea. Nu există nici un fel de cîştiguri în acest scop. Domnul lui Isaiah nu poate fi negociat cu el. El este foarte suveran şi liber, oferind din plin celor ce cred în El. Isaiah 30:15 spune, „Astfel Domnul Dumnezeu, Sfîntul Israelului a spus: În pocăinţă şi linişte veţi fi salvaţi, puterea ta este în credinţă şi pace.” Puterea de a posti vine de la Dumnezeu nu de la noi. Şi aceasta vine prin credinţa în El.

Dumnezeu cere să primim postul ca o prescriere de la medic şi nu ca un job. În versetul 8 se spune că dacă tu accepţi acest mod de trai – dacă urmezi prescrierile medicului de postire – Restabilirea ta – vindecarea ta – va înainta accelerat. „Dacă ai încredere în Medic, şi demonstrezi aceasta prin urmarea indicaţiilor sale, tu te vei face bine. ” Deci nu crede că vei cîştiga ceva anume de la Dumnezeu. Ai încredere în iertarea sa şi urmează prescrierile sale, şi tu vei fi binecuvîntat. Dar niciodată să nu gîndeşti că ai cîştigat sau ai meritat ceva.

Prescrierile Doctorului

Să ne familiarizăm cu prescrierea – postul pe care-l alege Domnul. Începutul în versetul 6: „Acesta nu este postirea pe care eu o aleg,

Apoi în versetul 8 şi 9a se adeveresc promisiunile Domnului în cazul cind tu ai încredere în prescrierile medicului de postire. Dar treci peste acest moment pentru o clipă şi vezi restul indicaţiilor în versetul 9b-10a.

Acestea sunt indicaţiile Domnului. Aceasta este postirea pe care Medicul o indică pacientului Israel, care este bolnav cu boala ipocriziei şi ticăloşeniei împotriva celor săraci.

Sunt 13 componente dar care se divizează în şapte categorii, acestea fiind ca o chemare a bisericii. Noi trebuie să descoperim modul de a adera la această prescriere a postului.

1. Ridică povara sclaviei

În acest post, noi suntem chemaţi a ridica povara sclaviei.

Cinci din aceste componente strigă pentru libertate. Versetul 6:

Versetul 9:

„Dacă tu îndepărtezi jugul de la mijlocul tău...”

Lanţuri, legături, robie, opresie, robie, robie... Ideea este ca tu să eliberezi oamenii nu să-i subjughezi. Isus a spus în Luca 11:46, „Vai de voi avocaţi! Pentru voi a asupri oameni cu poveri grele, în timp ce voi însuşi nici măcar nu veţi atinge poverile.”Noi suntem chemaţi a elibera oamenii de poveri, ci nu sa-i subjugăm cu ele.


2. Hrăneşte-i pe cei înfometaţi

În acest post noi suntem chemaţi ai hrăni pe cei flămînzi.

Versetul 7: „Este oare (acest post)să nu împarţi pita ta cu cel înfometat?”


3. Adăposteşte-i pe cei fară acoperiş

În acest post noi suntem chemaţi să le oferim adăpost celor ce nu-l au.

Versetul 7: „Şi sa-l aducem pe cel sărac şi fără adăpost în casele noastre.”


4. Îmbracă-l pe cel dezbrăcat

În acest post suntem chemaţi ai îmbrăca pe cei dezbrăcaţi.

Versetul 7: „Cînd îl vezi pe cel dezgolit, acoperă-l.”


5. Simpatizează

În acest post noi suntem chemaţi a simpatiza; să simţim ce alţii simt deoarece toţi suntem la fel.

Versetul 7: „Şi să nu te ascunzi de tine însuţi?” Ideea ar putea fi la fel ca şi în Hebrews 13:3:”Aduţi aminte de cei încarceraţi, ca şi fiind în închisoare cu ei, şi cei ce sunt maltrataţi, deoarece sunteţi la fel.”Aveţi acelaşi trup. Astfel imaginaţi-vă în locul lor şi simţiţi ce ei simt.


6. Puneţi deoparte dispreţul pentru alţii

În acest post suntem chemaţi să punem de-o parte gesturile şi cuvintele ce demonstrează dispreţ crud pentru alţi oameni. Versetul 9: „Îndepărtează ... arătatul cu degetul („trimiterea” cu degetul care ar fi mult mai aproape de expresia „a arăta cuiva degetul” decît de a arăta cu degetul la cineva); şi (înlătură) glasul ticăloşiei.” Deci evită a vorbi şi a gesticula încît să demostrezi dispreţ pentru alţii.


7. Dedica-te şi satisface sufletul celor îndureraţi

În sfîrşit, în acest post suntem chemaţi nu doar să oferim hrană, dar şi să ne oferim sufletele noastre – şi deci nu doar a umple stomacul celor săraci, dar şi sufletul celor mîhniţi.

Versetul 10: „Şi dacă te oferi (=spiritul) celor flămînzi, şi satisfaci dorinţele (spiritul) celor trişti...” Acesta este unul dintre mesajele acestui sfîrşit de săptămînă cu John Hazes: mijlocirea celor săraci nu este doar a oferi lucruri. Înseamnă a te oferi pe tine însuţi. Nu este doar o uşurare ci este o relaţie.


Rezultatele promise în urma respectării indicaţiilor Medicului

Acum, dacă noi credem în de ajuns în Dumnezeu pentru al urmări în cele şapte puncte ale postului din prescrierile sale, ce se va întîmpla în vieţile noastre şi cele ale bisericii? Aceste promisiunii demne de şapte predici. Dar eu voi menţiona categoriile şi mă voi ruga Domnului să vă dea tărie a medita asupra acestora înde-ajuns pentru a vedea măreţia lor.


1. Întunericul va deveni lumină

Dacă noi postim în aşa mod, întunericul din vieţile noastre va deveni lumină:

Versetul 8: „Şi atunci lumina ta va străbate ca zorii zilei.”

Versetul 10 (la sfîrşit): „Atunci lumina ta va lumina în întuneric, şi obscuritatea ta se va lumina.”

Doreşti să ai doar lumină în viaţa ta? Fii receptivă la resursele Domnului – ascultă-ţi Medicul – şi dedică-te unei persone ce are nevoie de ajutor.

2. Puterea fizică

Dacă noi postim, vom fi puternici.

Versetul 8: „Şi recuperarea ta va fi grabnică...” Versetul 11: „ Şi (el va) da putere oaselor tale.” Cine ştie cîtă slăbiciune este în noi, deoarece noi am putea să nu depunem energia de care posedăm în slăbiciunile altora?

3. Domnul este cu noi oferind dreptate şi glorie

Dacă noi ţinem acest post, Domnul va fi înaintea noastră şi în spatele nostru şi în mijlocul nostru cu justeţe şi glorie.

La finele Versetului 8:”Dreptatea va fi înaintea ta; gloria Domnului va fi paznicul tău.”

Deci Domnul va fi înaintea ta cu dreptatea şi în spatele tău cu gloria sa. Versetul 9:”Şi apoi tu-l vei chema şi El î-ţi va răspunde; Tu vei plînge şi El va zice,Eu sunt aici.” Oricînd El este chemat, de fiecare dată El spune, „Aici!”. Cînd noi facem ceea ce a făcut feciorul său – în forţa pe care o oferă Fiul său – „devenind sărac pentru ca alţii să poată deveni bogaţi”. (2 Corinţienii 8:9), apoi Domnul ne înconjoară cu dragoste atotputernică, protecţie şi grijă.

4. Domnul ne va îndruma mereu

Dacă noi postim, Domnul ne va îndruma mereu.

Versetul 11: „Şi Domnul te va îndruma mereu.” Ce promisiune valoroasă este pentru noi aceasta, fiind o biserică şi o Echipă de Specialişti în Planificare. Mă întreb uneori cîtă confuzie şi nesiguranţă poate exista în viaţa unora, ce neglijează ministerul săracilor. Domnul oferă cea mai aprofundată şi atentă îndrumare celor ce se dedică celor nevoiaşi – mai ales celor săraci.

5. Domnul va aduce satisfacere în sufletele noastre

Dacă postim El va aduce satisfacere în sufletele noastre.

Versetul 11: „Şi (El va) satisface dorinţele tale ( şi anume:sufletul tău) unde a fost afectat.” Sufletele noastre sunte menite a fi satisfăcute de Dumnezeu. Dar noi învăţăm de fiecare dată că această satisfacere în Dumnezeu se consumă cînd noi o extindem asupra altora. Oferindu-ne ajutorul celor săraci este una dintre cele mai profunde satisfacere.

6. Domnul ne va transforma într-o grădină stropită

Dacă noi respectăm postul, Domnul te va transforma într-o grădină stropită cu ape ce nu seacă niciodată. Versetul 11, la sfîrşit: ”Şi tu vei fi ca o grădină stropită şi ca un izvor ce nu seacă niciodată.” În Biblie este un principiu spiritual paradoxal: dacă te dedici altora, tu eşti cel care eşti în cîştig. Dacă oferi lucruri, tu primeşti mai mult. Cînd eşti stropit cu binecuvîntarea Domnului tu nu doar devii o grădină stropită dar deasemenea devii un izvor nesecat.

Această promisiune se adevereşte în Noul Testament cînd Isus spune în versul din John 7:38, „El, care are încredere în mine după cum spune Biblia: din interiorul cel mai profund al său va curge rîuri de ape dătătoare de viaţă.(izvoare ce nu seacă niciodată). 39 El este vocea Spiritului, pe care cei ce cred în El, o vor auzi.” Deci poţi să vezi că avînd încredere în Isus este soluţia:”El care are încredere în mine... Spiritul se mişcă cînd noi prin credinţă ne oferim lui Isus în numele dragostei şi mulţumirii celor nevoiaşi .”

7. Domnul va restaura ruinele oraşului său şi poporul

În sfîrşit, dacă noi respectăm postirea, asta e, dacă oferim ajutor celor săraci, Domnul va restora ruinele oraşului şi ale poporului său.

Versetul 12: „Şi cei de printre voi vor reconstrui ruinele antichităţii; voi veţi ridica vechile construcţii şi veţi fi numiţi restauratorii zidirii, restauratorii străzilor în care locuim.”

Să avem încredere în Marele Doctor – Dumnezeu, medicul nostru. Să acceptăm postul pe care El ni l-a prescris. Va însemna lumină, tratament, îndrumare, restaurare, împrospătare şi resurse-toate acestea cu prezenţa Domnului însuşi în inimile noastre. Şi nu poate fi mai bine decît aşa.