Plăcutele porunci ale lui Dumnezeu

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Sfinţirea şi Creşterea
Index de subiecte
Despre această traducere
English: The Sweet Commands of God

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Sfinţirea şi Creşterea
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Ana-Monica Cojocarescu

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).


Dacă, prin bunătatea lui Dumnezeu, înţelegeţi că Dumnezeu este cu voi şi nu împotriva voastră, atunci cu cât veţi găsi mai multe dovezi că Împărăţia lui Dumnezeu există, cu atât veţi fi mai fericiţi. Şi cu cât va fi Împărăţia lui Dumnezeu mai evidentă, cu atât mai în siguranţă vă veţi simţi în faţa pericolelor vieţii.

Iar El lucrează pentru noi. Evanghelia este vestea bună care, prin sângele şi dreptatea lui Hristos, şi prin simpla noastră credinţă ne asigură că Dumnezeu lucrează pentru noi întotdeauna. În Epistola către Romani, 8, 31-33, Sfântul Apostol Pavel spune: “Ce vom zice deci la acestea? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? 32. El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii, pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El? 33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îndreptează.”

Deci, dacă Dumnezeu lucrează pentru noi, atunci toată puterea Lui este de partea noastră. Împărăţia Lui este clădită pentru binele nostru şi niciodată împotriva noastră. Toate hotărârile Lui sunt luate pentru binele nostru final. Cât de stăpân este Dumnezeu peste lucrurile care ne ameninţă viaţa? Atunci când Dumnezeu comandă ceva, cine şi ce trebuie să se supună?

Să începem discuţia noastră la nivelul cel mai înalt al răului existent. Îngerii buni şi spiritele rele trebuie să se supună lui Dumnezeu atunci când El comandă cu autoritate omnipotentă: “Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.” (Psalmi 102, 20), “… că şi duhurilor necurate le porunceşte, şi I se supun” (Marcu 1, 27). Deci, niciun diavol nu poate face nimic împotriva lucrării lui Dumnezeu, decât să servească scopului Lui ultim, care este binele nostru final. (Vezi exemplul din II Corinteni, 12, 7-10)

Acum, să discutăm la nivelul duşmanului aparent din lumea naturală, care deseori ne face rău prin calamităţi, dezastre, boli. Cât de Împărat este Dumnezeu peste natură? Ce părţi ale naturii pot fi controlate cu putere absolută? Iată câteva exemple biblice: “Apă vei bea din acel pârâu, iar mâncare am poruncit corbilor să-ţi aducă acolo!” (III Regi, 17, 4), “Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei...” (Iov 38, 12), “Şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-a dat lor...” (Psalmi 77, 28), “El porunceşte soarelui şi soarele nu se mai ridică. El pune pecetea Lui asupra stelelor...” (Iov 9, 7), “Şi Dumnezeu a dat poruncă unui peşte mare să înghită pe Iona...” (Iona 2, 1), “Şi Domnul Dumnezeu a făcut să crească un vrej care s-a ridicat deasupra capului lui Iona...” (Iona 4, 6), “Dar Dumnezeu, a doua zi, la revărsatul zorilor, a poruncit unui vierme să reteze vrejul. Iar el s-a uscat...” (Iona 4, 7), “El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării...” (Psalmi 106, 25), “Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?” (Luca 8, 25), “Cel ce trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; 5. Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară negura ca cenuşa...” (Psalmi 147, 4-5), “Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi?” (Psalmi 147, 6), “De asemenea şi norilor le voi da poruncă să nu-şi mai verse ploaia peste ea...” (Isaia 5, 6), “El ridică fulgerul, cu amândouă mâinile şi-l trimite să lovească la ţintă...” (Iov 36, 32)

Dacă Dumnezeu comandă tuturor demonilor şi tuturor elementelor naturale, iar acestea I se supun, iar dacă Dumnezeu lucrează numai spre binele nostru, atunci toate consecinţele acestor lucruri sunt spre binele nostru. Totul. “Toate lucrează împreună pentru bine pentru acei ce-L iubesc pe El şi care urmează aceeaşi cale” pentru că El stăpâneşte peste toate pentru noi şi nu împotriva noastră.

Nu este oare acesta punctul logic al lui Iisus Hristos atunci când zice “Au nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi nici una din ele nu va cădea pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. 30. La voi însă şi perii capului, toţi sunt număraţi. 31. Aşadar nu vă temeţi; voi sunteţi cu mult mai de preţ decât păsările. ” (Matei 10, 29-31)

Dar cele mai preţioase porunci pe care le dă Dumnezeu nu sunt cele date diavolilor sau corbilor sau vântului. Sunt poruncile date propriei Sale iubiri şi binecuvântări: “Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noaptea cântare Lui de la mine...” (Psalmi 41, 11), “…că unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea şi viaţa până în veac...” (Psalmi 132, 3), “…izbăvire a trimis poporului Său; poruncit-a în veac legământul Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui...” (Psalmi 110, 9)

Într-adevăr înfricoşător!

Pastor John