Pentru bucuria voastră/Ce înseamnă toate acestea pentru mine?

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Evanghelie
Index de subiecte
Despre această traducere
English: For Your Joy/What Does All This Mean for Me?

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Evanghelie
Capitolul 7 al cărţii Pentru bucuria voastră

Traducere de Desiring God


V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
1 Ioan 5:13

Cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Ioan 5:24

Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele.
Faptele Apostolilor 3:19

Ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, aşteptând îndurarea Domnului nostru Isus Cristos, care duce la viaţa veşnică.
Iuda 1:21 ESV

Cuprins

Dumnezeu ne-a creat pentru slava Lui

Adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului [...] pe care i-am făcut spre slava Mea.
Isaia 43:6-7

Dumnezeu ne-a făcut ca să arătăm cât de măreţ este El – la fel cum un telescop arată cât de mare este o stea. El ne-a creat ca să arătăm bunătatea, adevărul, frumuseţea, înţelepciunea şi dreptatea Lui. Expresia cea mai măreaţă a gloriei lui Dumnezeu provine dintr-o desfătare profundă în toată fiinţa Lui. Aceasta înseamnă că lui Dumnezeu îi revine lauda, iar nouă plăcerea. Dumnezeu ne-a creat în aşa fel incât El este cel mai mult glorificat în noi atunci când noi suntem cei mai împliniţi în El.

Fiecare om are datoria de a trăi pentru slava lui Dumnezeu

Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.
1 Corinteni 10:31

Dacă Dumnezeu ne-a făcut pentru slava Lui, este limpede că ar trebui să trăim pentru a-L proslăvi. Datoria noastră reiese din designul Lui. Deci, prima noastră obligaţie este să arătăm valoarea lui Dumnezeu fiind satisfăcuţi cu tot ce este El pentru noi. Asta înseamnă, în esenţă, a-L iubi pe Dumnezeu (Matei 22:37), a te încrede în El (1 Ioan 5:3-4) şi a-I fi recunoscător (Psalmul 100:2-4). Aceasta este rădăcina oricărei forme de ascultare autentică, în special a iubirii de oameni (Coloseni 1:4-5).

Noi toţi am eşuat în a-L slăvi pe Dumnezeu aşa cum ar fi trebuit

Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Romani 3:23

Ce înseamnă a „fi lipsit de slava lui Dumnezeu”? Înseamnă că niciunul din noi nu s-a încrezut în Dumnezeu aşa cum ar fi trebuit şi nici nu L-a preţuit la adevărata Lui valoare. Nu am fost satisfăcuţi de măreţia Lui şi nici nu am umblat pe căile Lui. Ne-am căutat satisfacţia în alte lucruri şi le-am tratat ca fiind mult mai valoroase decât Dumnezeu, ceea ce este de fapt esenţa idolatriei (Romani 1:21-23). De când a intrat păcatul în lume, cu toţii neam împotrivit din adâncul fiinţei noastre faţă de a-L avea pe Dumnezeu drept comoara noastră atotsatisfăcătoare(Efeseni 2:3). Acest lucru este o ofensă îngrozitoare la adresa măreţiei lui Dumnezeu (Ieremia 2:12-13).

Toţi suntem sub dreapta judecată a lui Dumnezeu

Plata păcatului este moartea...
Romani 6:23

Noi toţi am micşorat slava lui Dumnezeu. Cum? Prin faptul că am preferat alte lucruri în locul Lui. Prin nerecunoştinţa, neîncrederea şi neascultarea noastră. Aşadar, Dumnezeu are tot dreptul să ne lipsească pentru totdeauna de desfătarea slavei Lui. „Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui” (2 Tesaloniceni 1:9).

Cuvântul „iad” este folosit în Noul Testament de 12 ori – de 11 ori de Însuşi Isus. Iadul nu este un mit creat de predicatorii deprimaţi şi mânioşi, ci este un avertisment serios din partea Fiului lui Dumnezeu care a murit pentru a-i scăpa pe păcătoşi de blestemul lui. Ignorându-l, riscăm foarte mult.

Dacă Biblia s-ar fi oprit aici cu analiza condiţiei umane, noi toţi am fi fost osândiţi la un viitor lipsit de orice speranţă. Cu toate acestea, Biblia nu se opreşte aici...

Dumnezeu L-a trimis pe Isus, singurul Său Fiu ca să ofere viaţă veşnică şi bucurie

Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşiă [...]
1 Timotei 1:15

Vestea bună este că Cristos a murit pentru păcătoşi ca noi. Şi a înviat, fizic, din morţi pentru a confirma puterea salvatoare a morţii Sale şi pentru a deschide porţile spre viaţă veşnică şi bucurie (1 Corinteni 15:20). Aceasta înseamnă că Dumnezeu poate să achite păcătoşi vinovaţi şi să fie totodată drept (Romani 3:25- 26). „Fiindcă Cristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.” (1 Peter 3:18). Doar când veniţi acasă la Dumnezeu, primiţi acea satisfacţie profundă şi nepieritoare după care tânjeşte sufletul vostru.

Beneficiile cumpărate prin moartea lui Cristos aparţin celor care se pocăiesc şi se încred în El

Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit.
Faptele Apostolilor 16:31

A ne „pocăi” înseamnă a ne întoarce de la toate promisiunile înşelătoare ale păcatului. A „crede” înseamnă a fi satisfăcuţi cu tot ce ne promite Dumnezeu că este pentru noi în Isus. „Isus le-a zis: [...] ‚cine crede în Mine nu va înseta niciodată.’ ” (Ioan 6:35). Noi nu ne câştigăm mântuirea. Nu o putem merita (Romani 4:4-5). Ea este prin har, prin credinţă (Efeseni 2:8-9). Mântuirea este un dar. (Romani 3:24). O vom avea dacă o vom preţui mai mult decât orice (Matei 13:44). Când facem lucrul acesta, scopul lui Dumnezeu pentru creaţia Sa se împlineşte: El este glorificat în noi, iar noi suntem satisfăcuţi în El – pentru totdeauna.