Ordinul Creației

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De R.C. Sproul
Index de autori
Mai mult Despre creaţie
Index de subiecte
Despre această traducere
English: The Order of Creation

© Ligonier Ministries

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De R.C. Sproul Despre creaţie
Parte a seriei Article

Traducere de Madalina Fierbinteanu

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).



În Creația lumii, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său. Termenul om este folosit generic, după care vedem că omul a fost creat de sex masculin și feminin. În ordinea Creației, omenirii i s-a dat stăpânire asupra pământului. În această privință, Adam și Eva au slujit ca viceregeni pentru Dumnezeu. Eva a facut parte în această stăpânire; Dacă privim stăpânirea lui Adam ca pe un fel de rege asupra creației, am vedea-o pe Eva ca pe regina lui. Cu toate acestea, din ordinul Creației reiese clar că Eva a fost plasată într-o poziție de subordonare față de Adam. I s-a atribuit rolul de "ajutor pentru a facilita".

Cateva probleme care se referă la acest ordin de creație au fost aduse în relief îndrăzneț de către mișcarea feministă. De exemplu, pasajele Din Noul Testament care cheamă soțiile să se supună soților și bărbaților doar pentru a conduce în biserică au fost întâmpinate cu proteste zgomotoase. Calomniile au fost lansate împotriva apostolului Pavel pentru că a fost un șovinist al primului secol, în timp ce alții au încercat să istoricizeze și să relativizeze aceste reguli argumentând că acestea au fost doar obiceiuri condiționate cultural relevante pentru primul secol, dar nu și pentru lumea modernă. De asemenea, s-a susținut că principiul supunerii denigrează femeile, jefuindu-le de demnitatea lor și retrogradându-le la nivelul umanității inferioare.

În ceea ce privește ultimul punct, presupunerea eronată făcută este că subordonarea înseamnă inferioritate sau că subordonarea distruge egalitatea de demnitate, putere și valoare. Din păcate, șovinismul masculin a fost adesea condus de această concepție greșită, bărbații presupunând că motivul pentru care Dumnezeu le poruncește soțiilor lor să le fie supuse este că femeile trebuie să fie inferioare.

Că această deducție este în mod evident falsă este văzută în înțelegerea noastră a persoanelor dumnezeirii. În economia mântuirii, Fiul este subordonat Tatălui, iar Duhul Sfânt este subordonat Tatălui și Fiului. Aceasta nu înseamnă că Fiul este inferior Tatălui, iar Duhul Sfânt inferior atât Tatălui, cât și Fiului. Înțelegerea noastră despre Sfanta Treime este că cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt egale în fiinta, valoare și glorie. Ele sunt co-eterne și co-substanțiale.

De asemenea, într-o ierarhie organizatorică, nu presupunem că, deoarece un vicepreședinte este subordonat președintelui că vicepreședintele este inferior președintelui ca persoană. Este evident că subordonarea nu se traduce în inferioritate.

Întrebarea dacă subordonarea soțiilor la soți în căsătorie și a femeilor la bărbați în biserică este doar un obicei cultural al lumii antice, este una în flăcări. Dacă într-adevăr aceste aspecte ar fi articulate ca obiceiuri culturale și nu principii obligatorii, ar fi o eroare judiciară gravă să le aplicăm transcultural societăților în care nu le aparțin. Pe de altă parte, dacă li s-ar da principii transculturale prin mandat divin, să le tratam ca simple convenții culturale ar insemna să aduca violență Duhului Sfânt și să se revolte împotriva lui Dumnezeu Însuși.

Cu alte cuvinte, dacă pasajele biblice reflectă doar șovinismul unui evreu rabinic din primul secol, ele nu sunt demne de acceptarea noastră. Dacă, totuși, Pavel a scris sub inspirația Duhului Sfânt și dacă Noul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci condamnarea șovinismului trebuie să fie indreptata nu numai de la Pavel, ci și de la Duhul Sfânt Însuși – o sarcină care nu poate fi facuta cu impunitate.

Dacă suntem convinși că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și poruncile sale sunt poruncile lui Dumnezeu, putem discerne între obiceiuri și principii? Am scris despre cultura și Biblia în cartea mea Cunoașterea Scripturii. În ea, menționez că, dacă nu concluzionăm că toată Scriptura este principiu și, astfel, obligatoriu pentru toți oamenii din toate timpurile și locuri, sau că toate Scriptura este pur și simplu o chestiune de obicei cultural condiționat locale, fără relevanță sau aplicarea necesară dincolo de contextul său istoric imediat, suntem obligați să descoperim unele linii directoare pentru discernământ intre diferențele dintre principiu și obicei.

Pentru a ilustra problema, să vedem ce se întâmplă atunci când considerăm că totul în Scriptură este principiu. Daca acesta ar fi fost cazul, atunci schimbări radicale ar trebui să fie făcute în evanghelizare. Isus le-a poruncit ucenicilor Săi să"Nu poarte nici geanta cu bani, nici rucsacul, nici sandalele... (Luca 10:4a). Dacă facem din acest text un principiu transcultural, atunci trebuie să ne angajăm în evanghelizare desculță.

Evident, există situatii biblice care reflectă un obicei istoric. Nu ni se cere să purtăm aceleași haine pe care le purtau oamenii biblici, sau să ne plătim darile cu shekeli sau denarii. Lucruri ca îmbrăcăminte și unități monetare sunt supuse modificarii.

Una dintre principala considerație în determinarea problemei de principiu sau de obicei este dacă problema implică o ordonanță de Creație. Rânduielile de creație pot fi distinse atât de vechile legi ale legământului, cât și de noile porunci de legământ. Primul aspect privește părțile diferite de legăminte. În Noul Testament, legământul se face cu credincioșii creștini. De exemplu, credincioșii creștini sunt chemați să sărbătorească Cina Domnului. Dar acel mandat nu se extinde la necredincioși, care într-adevăr sunt avertizați să nu participe la împărtășanie. De asemenea, au existat legi în Vechiul Testament care se aplicau numai iudeilor.

Dar ne întrebăm, care sunt părțile la legământul Creației? În Creație, Dumnezeu face un legământ nu doar cu evreii sau cu creștinii, ci cu omul qua man. Atâta timp cât oamenii există într-o relație de legământ cu Creatorul, legile Creației rămân intacte. Ele sunt reafirmate atât în vechiul testament, cât și în noul legământ.

Dacă ceva transcende unui obicei cultural, este o rânduială a Creației. Astfel, este o afacere periculoasă, într-adevăr, de a trata problema de subordonare în căsătorie și în biserică ca un simplu obicei local, atunci când este clar că mandatele Noului Testament pentru aceste chestiuni se bazează pe apeluri apostolice ale Creație. Astfel de recursuri arată foarte clar că aceste mandate nu au fost destinate să fie considerate obiceiuri locale. Faptul ca biserica de astăzi tratează adesea regulile divine ca simple obiceiuri reflectă nu atât de mult condiționarea culturală a Bibliei, ci condiționarea culturală a bisericii moderne. Acesta este un caz în care biserica capitulează culturii locale, mai degrabă decât să fie ascultătoare la legea transcendentă a lui Dumnezeu.

Dacă cineva studiază o problemă ca aceasta cu grijă și nu este în măsură să discerne dacă o chestiune este principiala sau obișnuita, ce ar trebui el sau ea sa faca? Aici intră în joc un principiu al umilinței, un principiu stabilit în axioma Noului Testament că orice lucru care nu este de credință este păcat. Îți amintești vechea zicală, "Când ai dubii, nu face"? Dacă suntem supra-scrupuloși și privim un obicei ca pe un principiu, atunci nu suntem vinovați de nici un păcat – nici un rău, nici o vina. Pe de altă parte, dacă tratăm un principiu ca pe un obicei care poate fi pus deoparte, suntem vinovați de nesupunerea la Dumnezeu.

Ordonanțele de creare pot fi modificate, așa cum a făcut Legea Mozaica în ceea ce privește divorțul, dar principiul aici este că ordonanțele de Creație sunt normative, cu excepția cazului în care sau până când sunt modificate în mod explicit prin revelație biblică ulterioară.