O provocare adresată femeilor

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Femei
Index de subiecte
Despre această traducere
English: A Challenge to Women

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Femei

Traducere de Ofelia Antal

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English). 1. Vă provoc ca toată viaţa voastră—indiferent de chemarea voastră—să fie dedicată slavei lui Dumnezeu.
 2. Ca toate promisiunile lui Hristos să le trăiţi cu atâta încredere încât pacea, bucuria şi tăria să vă umple sufletul din belşug, încât să dea pe dinafară.
 3. Ca această plenitudine a lui Dumnezeu să dea pe dinafară în actele de iubire zilnice astfel încât oamenii să vadă faptele voastre bune şi să dea slavă Tatălui vostru din Ceruri.
 4. Ca voi să fiţi femei ale Sfintei Scripturi, care iubesc, studiază şi sunt supuse Bibliei în toată învăţătura sa. Ca meditarea adevărului biblic să fie sursa adevărului şi a credinţei. Şi ca voi să continuaţi să creşteţi în înţelegere de-a lungul tuturor capitolelor vieţii voastre, fără să vă gândiţi vreodată că studiul şi creşterea sunt doar pentru alţii.
 5. Ca voi să fiţi femei ale rugăciunii, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să nu mai aibă taine faţă de voi; iar ca puterea credinţei şi a sfinţeniei să coboare asupra voastră; iar influenţa voastră spirituală să crească acasă, la biserică şi în lume.
 6. Ca voi să fiţi femei care au o înţelegere profundă a harului suveran al lui Dumnezeu, descifrând toate aceste procese spirituale, să meditaţi profund la doctrinele harului şi să iubiţi şi să credeţi cu şi mai multă tărie aceste lucruri.
 7. Ca voi să fiţi total angajate slujirii, indiferent ce rol specific vi s-a încredinţat, să nu pierdeţi timpul cu telenovele sau reviste pentru femei sau pasiuni nefolositoare, aşa cum nici bărbaţii nu trebuie să îşi piardă timpul urmărind permanent emisiuni sportive sau frecând menta prin garaj. Fie ca voi să răscumpăraţi vremea pentru Hristos şi Împărăţia Sa.
 8. Fie ca, dacă sunteţi necăsătorite, să folosiţi această stare de viaţă în deplină devoţiune faţă de Hristos şi să nu fiţi paralizate de dorinţa de a vă căsători.
 9. Fie ca, dacă sunteţi căsătorite, să susţineţi rolul de conducere al soţului vostru în mod creativ, inteligent şi sincer, pe cât de profund v-o permite ascultarea faţă de Hristos; ca voi să-l încurajaţi în rolul de cap orânduit de Dumnezeu; ca voi să-l influenţaţi din punct de vedere spiritual în primul rând prin calmul vostru lipsit de teamă, prin sfinţenie şi rugăciune.
 10. Fie ca, dacă aveţi copii, să acceptaţi responsabilitatea împreună cu soţul (sau singură, dacă este necesar) să creşteţi copii care speră în triumful lui Dumnezeu, împărţind cu el învăţarea şi disciplinarea copiilor, şi dând copiilor acea atingere şi grijă specială care hrăneşte şi pe care sunteţi create într-un mod unic să o oferiţi.
 11. Ca voi să nu presupuneţi că angajarea în lumea seculară este o provocare mai mare sau o mai bună folosire a vieţii voastre decât nenumăratele ocazii de slujire şi de a da mărturie acasă, în cartier, în comunitate, în biserică, în lume. Fie ca voi să nu vă puneţi întrebarea: carieră sau mamă cu normă întreagă? Însă întrebaţi-vă la modul cel mai serios: carieră cu normă întreagă sau libertate pentru slujire? Fie ca voi să vă întrebaţi: care din opţiuni ar fi mai potrivită pentru Împărăţie— să fii angajata unuia care să-ţi spună cum să procedezi pentru a-i face afacerea să prospere, sau să fii agentul liber al lui Dumnezeu, visând propriul vis despre cum timpul, căminul şi creativitatea voastră ar putea face afacerea lui Dumnezeu să prospere? Şi ca, în acest caz, să faceţi alegeri nu pe baza modei din lume sau a aşteptărilor unui stil de viaţă superficial, ci pe baza a ceea ce va întări familia voastră şi va promova cauza lui Hristos.
 12. Ca voi să daţi un pas înapoi şi (împreună cu soţul, dacă sunteţi căsătorite) să planificaţi diversele forme de slujire ale vieţii voastre pe capitole. Capitolele sunt împărţite în funcţie de diferite lucruri—vârstă, putere, căsătorită sau necăsătorită, alegerea locului de muncă, copii aflaţi acasă, copii la facultate, nepoţi, pensie, etc. Niciun capitol nu cuprinde toate bucuriile. Viaţa finită este o serie de optimizări. A găsi voia lui Dumnezeu şi a trăi pentru slava lui Hristos în plenitudine de-a lungul fiecărui capitol este ceea ce îl face un succes şi nu dacă arată ca şi cum ar fi capitolul altcuiva sau dacă conţine ceea ce va avea capitolul cinci.
 13. Ca voi să vă dezvoltaţi o mentalitate şi stil de viaţă pregătite de luptă; ca niciodată să nu uitaţi că viaţa e scurtă, că miliarde de oameni atârnă în balanţă între cer şi iad în fiecare zi, că iubirea de bani înseamnă sinucidere spirituală, că scopurile mobilităţii pe verticală (haine mai frumoase, maşini, case, concedii, mâncare, pasiuni) sunt un substitut periculos şi de proastă calitate pentru scopurile unei vieţi trăite pentru Hristos cu toată forţa voastră, crescându-vă bucuria în slujire, ce vine în întâmpinarea nevoilor oamenilor.
 14. Ca în toate relaţiile voastre cu bărbaţii să căutaţi călăuzirea Duhului Sfânt, aplicând viziunea biblică asupra bărbăţiei şi a feminităţii; ca să vă dezvoltaţi un stil şi o atitudine ce face dreptate rolului unic pe care Dumnezeu i l-a dat bărbatului de a se simţi responsabil pentru conducerea plină de har în relaţionarea cu femeile—o conducere ce implică elemente de protecţie, grijă şi iniţiativă. Ca să gândiţi în mod creativ şi cu sensibilitate culturală (aşa cum şi el trebuie să facă) atunci când modelaţi stilul şi când daţi tonul interacţiunii pe care o aveţi cu bărbaţii.
 15. Ca voi să înţelegeţi îndrumările biblice a ceea ce se cuvine sau nu se cuvine în relaţia dintre bărbaţi şi femei nu ca pe nişte constrângeri arbitrare care limitează libertatea ci ca pe nişte recomandări înţelepte şi pline de har ce duc la descoperirea adevăratei libertăţi al idealului lui Dumnezeu cu privire la complementaritate. Fie ca să nu măsuraţi potenţialul vostru după cele câteva roluri pe care nu le-aţi obţinut ci după nenumăratele roluri ce vi s-au oferit. Vă provoc să închideţi televizorul şi radioul ca să meditaţi la aceste lucruri.

Extraordinara semnificaţia a maternităţii

A împlini viaţa unui bărbat în calitate de soţie a sa

Slujiri dedicate persoanelor cu handicap

Slujiri dedicate celor bolnavi :

Slujiri pentru cei marginalizaţi social:

Slujiri pentru cei din închisori:

Slujiri dedicate tinerilor:

Slujiri dedicate sportului:

Consiliere terapeutică:

Slujiri audio vizuale:

Slujiri dedicate scrisului:

Slujiri de predare:

Slujiri dedicate muzicii:

Slujiri de evanghelizare:

Slujiri prin intermediului radio-ului şi al televiziunii:

Slujiri prin intermediului teatrului şi al actoriei:

Slujiri sociale:

Asistenţă de îngrijire pastorală:

Slujiri dedicate rugăciunii:

Misiuni:

Slujiri de susţinere: