Mântuitor smerit, trimis pe Pământ

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De Randy Alcorn
Index de autori
Mai mult Despre Isus Hristos
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Humble Savior, Sent to Earth

© Eternal Perspective Ministries

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De Randy Alcorn Despre Isus Hristos

Traducere de Tănasie Anca Maria

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Cu mult înainte de răstignirea Sa pe cruce, Isus Hristos a îndurat nenumărate înjosiri pe Pământ.

În Vechiul Testament, citim despre felul în care Dumnezeu Se apleca mereu asupra poporului Său: “Domnul Dumnezeul părinţilor lor a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiinţeze…dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu.” (2 Cronici 36:15-16).

La sfârșit, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pe Pământ. El a venit în umilință; mulți au presupus că El a fost zămislit în afara căsătoriei, un lucru rușinos pe vremea aceea. El a crescut într-un oraș cu o reputație proastă: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” (Ioan 1:46). El a muncit ca un tâmplar smerit, a trăit în sărăcie relativă și a îndurat multe înjosiri în timpul celor trei ani de lucrare, timp în care învăța pe alții, vindeca și ducea vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu.

Când am auzit pentru prima dată această poveste, ca necredincios, - fiind crescut fără cunoaștere despre Dumnezeu – o parte din ceea ce m-a atras spre Hristos a fost faptul că relatările din Evanghelii par atât de contrare raționamentului tipic omenesc și totuși mi s-au părut absolut credibile. Niciun om nu ar inventa o astfel de poveste! Mi-a sunat a adevăr...și încă este valabil pentru mine.

Rezonează lucrarea de răscumpărare a lui Hristos în mintea și inima ta? Cum te face să te simți și să gândești?

Perspective din Cuvântul lui Dumnezeu

“N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfăţișarea Lui n-avea nimic care să ne placă.” (Isaia 53:2)

“Să aveţi în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:5-7)

Perspective ale oamenilor lui Dumnezeu

“Nu a existat niciodată o umilire mai măreață a unei persoane decât cea a lui Isus. Nimeni nu s-a coborât vreodată atât de jos deoarece nimeni nu a venit de atât de sus.” – Mark Jones

“Pentru că noi, copiii lui Adam, vrem să devenim măreți, / El S-a făcut mic. / Pentru că noi nu ne aplecăm, / El S-a smerit. / Pentru că noi vrem să domnim, / El a venit să slujească.” - J. Oswald Sanders