Luptă cu Păcatul ca un Învingător, Nu ca o Victimă

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Sfinţirea şi Creşterea
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Fight Sin Like a Victor, Not a Victim

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Sfinţirea şi Creşterea
Parte a seriei Ask Pastor John

Traducere de Manuel Marinau

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Transcriere Audio

Nu lupta cu păcatul ca o victimă a păcatului; luptă cu păcatul ca un învingător al păcatului care ești deja în Cristos. Acesta este mesajul principal al predicii din videoclip trimis nouă de către Nathan. Nathan, un ascultător al emisiunii, mi-a trimis videoclipul, numindu-l “unul dintre cele mai influente videoclipuri pe care le-am găsit.” Și “mesajul cu cel mai mare impact care mi-a atins inima acum două veri,” scrie el, “a fost mesajul despre lupta contra păcatului ca un învingător, nu ca o victimă. În loc să te simți învins, Dumnezeu vrea ca noi să avem încredere că războiul este câștigat prin el.” Acesta este un bun rezumat al unui videoclip cu adevărat bun din predica Pastorului John din 2001 despre Romani 8:1 -4. Aici este:

În Cristos, acum noi vedem că sunt două lucruri adevărate despre noi. Romani 8:1 și Romani 8:2 repetă aceeași frază: “in Cristos Isus.” Ce suntem noi în Cristos Isus în versetul 1? “Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus (care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul).” Deci, primul lucru pe care-l putem spune despre a fi în Cristos Isus este că verdictul este pronunțat, și noi nu suntem condamnați. Este trecut; procesul este încheiat: nicio condamnare în Cristos Isus. Și atunci versetul 2 spune, “Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.”

Așadar, avem iertare, și avem acum putere în Cristos Isus. Nu ajungi să fi în Cristos Isus și să nu ai acele lucruri încredințate. Există iertare în Cristos; există putere în Cristos. Nu ajungi în Cristos și spui, “Am iertarea și nu am dobândit puterea,” sau, “Am puterea și nu am iertarea.” In Cristos, le primești pe amândouă, sau dacă nu le primești; nu ești în Cristos. Dacă-ți pui încrederea în Isus, te unești cu Isus. Și în Isus, nu este nicio condamnare, și este putere.

Cuprins

Cauza sau Dovada?

Acum, aici este întrebarea: Cum manifestarea puterii pentru eliberare și transformare se leagă de afirmația că nu sunt condamnat? Aceasta nu este o critică. Aceasta este viața ta. Le înțelegi greșit, mori. Le înțelegi bine și trăiești aceste lucruri, trăiești.

Deci care este ordinea între versetele 1 și 2? Obeservați cuvântul căci , la începutul versetului 2. V-ați putea dori să nu fi fost acolo.

Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus. Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.

Noua Versiune Internațională a Bibliei (NIV) spune pentru că. Alte versiuni spun căci. Ele înseamnă același lucru. Deci, care este legătura între îndreptățire în versetul 1 și sfințire în versetul 2? Ei bine, înainte să răspunzi prea repede, gandește-te puțin la ceva. Semnficația lui căci sau pentru că, și în engleză și în greacă, și în limbaj apostolic și limba ta, are două înțelesuri:

  1. căci sau pentru că poate să introducă o bază sau temei sau motiv că ceva este, sau
  2. poate să introducă dovada că ști că ceva este.

Lăsați-mă să vă dau un exemplu din limba vorbită. ”Chiar mi-e foame pentru că stomacul meu chiorăie.” Sau poți să spui “Chiar mi-e foame pentru că am ratat micul dejun.” Și pentru că în acele două propoziții are două înțelesuri radical diferite. Un stomac care chiorăie nu este cauza foamei; este efectul și dovada foamei. Și folosim cuvântul pentru că: “Chiar mi-e foame pentru că stomacul meu chiorăie.” Dar dacă zic, “Chiar mi-e foame pentru că am ratat micul dejun,” ei bine, știm că ratarea micului dejun este cauza foamei — este temeiul și baza foamei.

Condamnat a fost

Deci, aceasta este întrebarea mea pentru legătura dintre versetele 1 și 2 din Romani 8: Care înțeles a lui pentru că se află aici? Spune el, “Aşadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru că, uite, sunteți transformați de duhul lui Dumnezeu, care mărturisește că sunteți eliberați”? Sau spune el, “Aşadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru că temelia și baza primirii voastre pentru Tatăl, verdictul de nevinovat, este neprihănirea lucrată prin Duhul pe care o împliniți? Voi susține că acele cuvinte pentru că sau căci de la începutul versetului 2 sunt dovada, arată dovada, că versetul 1 este așa.

Motivul numărul 1: observați legătura dintre versetele 2 și 3. Versetul 3 începe cu același cuvânt, pentru că sau căci:”Legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii fiindcă [acum reduceți versetul 3 la afirmația sa principală] Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase.” Și amintiți-vă că am arătat legătura între cuvântul condamnat acolo în versetul 3 și cuvântul condamnare în versetul 1. Versetele 1 și 3 vorbesc despre același lucru. În versetul 3 este vorba despre ce a făcut Dumnezeu să te aducă la neprihănire față de el. El și-a trimis Fiul să ducă o viață perfectă, să moară ca ispășire, să-ți poarte osânda — nicio vină, nicio mânie, nicio osândă. De ce? Isus, în trupul său, a purtat-o. Dumnezeu a osândit acolo păcatul, și nu pe tine. Și aceasta este dată ca temelia versetului 2, sfințirea ta.

Deci, când versetul 1 spune, “Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare,” trimite la versetul 3, care spune, “El a murit pentru voi. Toată mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra lui. Deci, iată: Duhul este în voi, triumfător asupra păcatului vostru. Bucurați-vă! Nu mai este nicio osândă.”

Toată Deosebirea este în Duh

Romani 7:6 este magnific în claritatea și puterea sa: “Dar acum am fost eliberaţi de Lege, murind faţă de ceea ce ne ţinea captivi, astfel încât să putem sluji în noutatea Duhului, şi nu după vechea literă. . .” Și aici în acest context, este legea Mozaică. Știm asta din versetele 1–5. Am fost eliberați de lege — de blestemul legii, de vina legii, de osânda legii. Cristos a devenit blestem pentru noi, astfel încât blestemul legii s-a rupt (Galateni 3:13). Nu mai este asupra noastră. Și apoi, uitați-vă la aceste cuvinte prețioase care urmează: “. . . astfel încât să putem sluji în noutatea Duhului, şi nu după vechea literă.” Care este legătura între a fi eliberat de lege cu osânda sa, blestemul său, vina sa, și puterea Duhului de a triumfa în slujirea lui Dumnezeu? Care este legătura? Este clar ca lumina în acest verset: am fost eliberați de asta astfel încât să putem sluji în acest mod. Dacă schimbi aceste lucruri, nu mai este creștinism. Devine altă religie.

Luptă cu Păcatul ca un Învingător

Deci, roagă-te. Roagă-te cu mine acum ca Dumnezeu să te ajute să cazi cu fața la pământ și să te rogi, “O Doamne, O Doamne, ajută-mă să fac bine asta. Ajută-mă să nu fiu un fariseu. Ajută-mă ca să știu cum să stau în odihna dulce care este în neosândirea aflată în Cristos astfel încât, dintr-o comuniune plăcută și odihnă și acceptare și iubire și iertare și grațiere care sunt în tine, să pot avea acum putere în Duhul Sfânt să am victorie asupra poftelor, lăcomiei și fricilor mele.” Roagă-te așa.

Și apoi, când te duci afară, luptă cu păcatele tale ca un învingător, nu ca o victimă. Când pleci afară de aici în această după-amiază, și ispitele vin — și ele vor veni; sălășuiește în mădularele tale o altă lege, legea păcatului și a morții (Romani 7:23) — Duhul este în tine ca să te ajute să faci război cu această lege. Și este prin război, ca un învingător, și în credință că suntem iubiți și acceptați, ceea ce va arăta ca ești iubit și acceptat. Luptă ca un învingător în această săptămână, nu ca o victimă.

Și acum, fie ca Dumnezeu să te umple cu toată bucuria și pacea în credință în timp ce tu crezi în promisiunile sale prețioase și foarte mari. Și astfel, să fi plin de speranță.