La ce să te rogi

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre rugăciune
Index de subiecte
Despre această traducere
English: What to Pray For

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre rugăciune
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Alex Burac

Dacă esti ca mine, vei găsi că din timp in timp viaţa voastra de rugăciune are nevoie de o zdruncinătură ca să iasă din arătura din care a căzut Noi tindem sa utilizăm aceleaşi fraze din ce in ce mai mult. Noi tindem implicit sa utilizăm aceste fraze uzate ( cuvinte obişnuite ), iar noi cadem in modele de repetivitate irationala .

Diavolul uraste rugăciunile. Propria noastră carne nu o iubeşte in mod natural . Prin urmare, rugăciunea nu vine nascută in mod deplin si complet si pasional din maruntaiele inimii noastre. Ea necesita o disciplină reinoită

Acum cativa ani cînd am scris “Let the Nations Be Glad” am adus argumente privind faptul că rugăciunea este o staţie de emisie-recepţie din timpul războiului si nu un interfon domestic. Dumnezeu se aseamănă ca un general in Cartierul General de Comandă, decît ca un majordom asteptînd sa iţi aduca incă o pernă în culcuşul tau. De sigur El este de asemenea Tatăl, Iubitul, Prietenul, Doctorul, Păstorul, Ajutorul, Regele, Māntuitorul, Domnul, Sfāntuitorul. Dar in aceasta lume decăzută şi plină de diavoli rugăciunile vor funcţiona cel mai bine atunci cānd vom păstra frecventă reglată pe Cartierul General în lupta Credinţei.

Deci cānd am scris acea carte, am strāns toate lucrurile la un loc care biserica timpurie se ruga pentru. Am tipărit-o pentru mine şi ş-a dovedit ca fiind una din cele mai bune zdruncinături de care aveam nevoie. M-am gāndit că ţi-ar fi de folos. Tu ai vrea ca sa o tipăresti şi şă o ţii lānga Biblia ta pentru a te ghida in rugăciunile tale.

Rugăciunea iţi intăreste increderea în a cunoaşte faptul ca eşti singur in rugăciunile tale. A te ruga folosind rugăciunile din Noul Testament este sigur si reprezintă o metoda puternică de a te ruga.

Rugăciunea ramāne una din cele mai mari si glorioase mistere al acestui univers- care toţi il cunosc – foarte inţelepţi toţi preoţii suverani ar trebui sa conducă lumea lui privind raspunsul la toate rugăciunile şi care face parte dintr-o minte uluitoare. Dar aia este o uniformă martoră a Şfintei Scripturi. Dumnezeu aude si ne raspunde la rugaciunile date de catre oamenii lui. Eu nu neglijez această metodă uimitoare de a influenta naţiuni şi mişcari şi instituţii şi biserici şi inimi ale oamenilor, in special a noastră.

Daca vrei să te rogi aşa cum biserica timpurie se ruga pentru …

Roagă-te ca Dumnezeu să Preamărească Numele lui in aceasta lume

Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău (Evanghelia dupa Matei 6:9)

Roagă-te ca Dumnezeu şa-şi extindă Impărăţia Sa in această Lume

Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ (Evanghelia dupa Matei 6:10)

Roagă-te ca Evanghelia să mergă înainte şi va fi onorată

În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească şi să se preamărească, ca şi la voi, (Epistola a doua dupa Tesaloniceni 3:1)

Roagă-te pentru integritatea Sfāntului Duh

Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El! ! (Evanghelia dupa Luca 11:13, cf Efeseni 3:19)

Roagă-te ca Dumnezeu va mîntui poporul Sau din cauza lor

Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi pentru care El rabdă îndelung? (Evanghelia dupa Luca 18:7)

Roagă-te ca Dumnezeu să-i salveze pe cei care nu cred in El

Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, este spre mântuire. (Epistola dupa Romani 10:1)

Roagă-te ca Dumnezeu sa controleze utilizarea sabiei

Luaţi şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, f aceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. (Epistola dupa Efeseni 6:17-18)

Roagă-te pentru îndrăzneală în proclamare

Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii, rugaţi-vă şi pentru mine, ca să mi se dea mie cuvânt, când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei (Epistola dupa Efeseni 6:18-19)

Roagă-te pentru semne si minuni

Şi acum, Doamne, caută spre ameninţările lor şi dă robilor Tăi să grăiască cuvântul Tău cu toată îndrăzneala………întinzând dreapta Ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni, prin numele Sfântului Tău Fiu Iisus (Faptele Apostolilor Actele 4:29-39) Ilie era om, cu slăbiciuni asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă şi nu a plouat trei ani şi şase luni…… şi iarăşi s-a rugat şi cerul a dat ploaie şi pământul a odrăslit roada sa (Evanghelia dupa Iacov 5:17-18)

Roagă-te pentru vindecarea camaraziilor răniţi

Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui. (Evanghelia dupa Iacov 5:14-15)

Roagă-te pentru vindecarea necredincioşilor

Şi s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. (Faptele Apostolilor Actele 28:8)

Roagă-te pentru alungarea tuturor demonilor

El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune. (Evanghelia dupa Marcu 9:29)

Roagă-te pentru mîntuiri miraculoase

Deci Petru era păzit în temniţă şi se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către Biserică. ….. Şi chibzuind, a venit la casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaţi mulţi şi se rugau. (Faptele Apostolilor Actele 12:5,12)

Iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă îi ascultau, şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. (Faptele Apostolilor Actele 16:25-26)

Roagă-te pentru învierea morţilor

Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut (Faptele Apostolilor Actele 9:40)

Roagă-te ca Dumnezeu să le ofere ostaşiilor ce le trebuie

Da-ne noua astazi painea noastra ce-a de toate zilele (Evanghelia dupa Matei 6:11)

Roagă-te pentru înţelepciune

Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare; şi i se va da.(Evanghelia dupa Iacov 1:5)

Roagă-te ca Dumnezeu să stabilească comanda în poziţiile sale

Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră (Faptele Apostolilor Actele 14:23)

Roagă-te la Dumnezeu să trimită întăriri

Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lurcători la secerişul Său (Evanghelia dupa Matei 9:38) Şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat…a tunci, postind şi rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece (Faptele Apostolilor Actele 13:2-3)

Roagă-te pentru succesul altor misionari

Dar vă îndemn, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine să luptaţi în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de necredincioşii din Iudeea şi ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de către sfinţi (Evanghelia dupa Romani 15:30-31)

Roagă-te pentru unitate si armonie

Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis (Evanghelia dupa Ioan 17:20-21)

Roagă-te pentru încurajarea altora

Noaptea şi ziua ne rugăm cu prisosinţă, ca să vedem faţa voastră şi să împlinim lipsurile credinţei voastre. (Epistola Intaia catre Tesaloniceni 3:10)

Roagă-te pentru o minte cu discernămānt

Şi aceasta mă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult şi mai mult, întru cunoştinţă şi întru orice pricepere, ca să in cercaţi voi cele ce sunt mai de folos şi ca să fiţi curaţi şi fără poticnire în ziua lui Hristos, (Epistola catre Filipeni 1:9-10)

Roagă-te pentru cunoaştere cu Voia Sa

De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voii Lui, întru toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, (Epistola catre Coloseni 1:9)

Roagă-te pentru al cunoaşte pe Dumnezeu mai bine

Ca voi să umblaţi cu vrednicie întru Domnul, plăcuţi Lui în toate, aducând roadă în orice lucru bun şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu (Epistola catre Coloseni 1:10)

Roagă-te pentru puterea de a inţelege dragostea lui Iisus

Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, ca să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea, s i să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoştinţă, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu (Epistola catre Efeseni 3:14, 18-19)

Roagă-te pentru asigurarea unui sentiment de sperantă

Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele…….. si să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui, în cei sfinţi (Epistola catre Efeseni 1:16-18)

Roagă-te pentru putere si rezistentă

Şi întăriţi fiind cu toată puterea, după puterea slavei Lui, spre toată stăruinţa şi îndelunga-răbdare, Şi Hristos să Se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind în iubire (Epistola pentru Coloseni 1:10 cf Efeseni 1:17)

Roagă-te pentru un adānc sens a Puterii Sale în ceilalti

Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele….care tu s-ar putea sa stii ….. ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere (Epistola catre Efeseni 1:16, 18-19)

Roagă-te pentru credinţa ta să nu fie distrusă

Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi (Evanghelia dupa Luca 22:32) Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.(Evanghelia dupa Luca 21:36)

Roagă-te pentru o credinţă mai mare

Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele (Evanghelia dupa Marcu 9:24)

Roagă-te pentru a nu cădea în capcana tentaţiei

Şi nu ne duce pe noi în ispită (Evanghelia dupa Matei 6:13) Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios (Evanghelia dupa Matei 26:41)

Roagă-te ca Dumnezeu sa iţi şteargă toate greşelile

Pentru aceasta, ne şi rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi să împlinească cu putere toată pornirea voastră spre bunătate şi orice lucrare a credinţei voastre (Epistola a doua catre Tesaloniceni 1:11)

Roagă-te pentru tine ca să faci numai bine

Ca voi să umblaţi cu vrednicie întru Domnul, plăcuţi Lui în toate, aducând roadă în orice lucru bun (Epistola catre Coloseni 1:10)

Roagă-te pentru iertarea păcatelor tale

Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Evanghelia dupa Marcu 6:12)

Roagă-te pentru protejarea de către cel Rău

Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! (Evanghelia dupa Marcu 6:13)