Isus, Islam, Farisei și Noua Perspectivă asupra lui Pavel

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Învăţătură greşită
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Jesus, Islam, Pharisees and the New Perspective on Paul

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Învăţătură greşită
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Dorina Doce

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Ascultând un interviu acordat de Mark Dever lui Thabiti Anyabwile, Mark a folosit o ilustrație pe care am găsit-o extraordinar de utilă. Se referea la întrebarea dacă musulmanii și creștinii se închină aceluiași Dumnezeu sub diferite nume.

El a spus că ar trebui să ne imaginăm doi colegi vechi din facultate care discută despre un prieten comun de acum treizeci de ani. Aceştia încep la un moment dat să se întrebe dacă vorbesc despre aceeași persoană. Unul dintre ei este convins că vorbesc despre aceeaşi persoană, iar celălalt continuă să se gândească că nu așa își amintește de prietenul lui. În cele din urmă, ei decid să scoată un album foto vechi și să rezolve problema. Deschid albumul și, de îndată ce văd imaginea colegului lor de clasă, unul dintre ei spun: „Nu, nu despre el vorbesc.” De fapt, nu era vorba despre aceeași persoană.

Mark a spus că Isus, așa cum este descoperit în Biblie, este imaginea din albumul foto de la facultate. Când un musulman și un creștin, care au discutat dacă se închină aceluiași Dumnezeu, se uită la Dumnezeu în anuar se rezolvă problema: „Nu”, spune musulmanul, „nu despre el vorbesc”.

Însă creştinul vorbeşte despre el. Ioan 1:18 spune: „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” Isus face cunoscut pe Dumnezeul nevăzut pentru ca noi să Îl vedem. În Ioan 14: 8, Filip a spus: „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl” iar Pavel a spus în 2 Corinteni 4: 6: „Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”

Cu alte cuvinte, Isus este imaginea din albumul foto care rezolvă problema legată de cine se închină adevăratului Dumnezeu și cine nu. Dacă un închinător al lui Dumnezeu nu vede în Isus Hristos persoana Dumnezeului său, el nu se închină lui Dumnezeu. Aceasta este mărturia răsunătoare a lui Isus și a apostolilor, după cum vedem în următoarele texte.

Dacă vom pune această întrebare în urmă cu două mii de ani și o vom transforma dintr-o întrebare musulmano-creștină într-o întrebare a fariseului şi a urmaşului lui Isus, aceaași problemă se va ivi. Fariseii se închinau aceluiași Dumnezeu căruia se închinau urmașii lui Isus? Nu vreau să spun că fiecare fariseu era la fel. De exemplu, Nicodim (Ioan 3: 1) nu părea să aibă același spirit cu majoritatea (deși chiar și la început a găsit nașterea din nou de neînţeles). Prin această întrebare, mă refer doar la grupul de farisei la modul general și felul cum i-a văzut Isus. Acești farisei s-au închinat aceluiași Dumnezeu ca și urmașii lui Isus?

Această întrebare este și mai frapantă decât întrebarea musulmano-creștină, deoarece fariseii și urmașii lui Isus aveau aceeași carte sfântă, Tanach - Vechiul Testament. Aceasta înseamnă că au folosit același nume pentru Dumnezeu și au spus aceleași istorisiri despre Dumnezeu și au urmat aceleași ritualuri în relația cu Dumnezeu. De ce ar apărea o asemenea întrebare, dacă fariseii și urmașii lui Isus s-au închinat aceluiași Dumnezeu?

Pentru că Isus a pus această întrebare. Și modul în care a adus în discuţie problema și felul cum a vorbit despre asta, ne împiedică să credem unele dintre lucrurile pe care Noua Perspectivă asupra lui Pavel (NPP) o spune despre conducătorii evrei din vremea lui Isus. E. P. Sanders este principalul purtător de cuvânt al modului în care fariseismul este reinterpretat de Noua Perspectivă. Iată modul în care N. T. Wright rezumă:

[Punctul principal al lui Sanders, la care toate celelalte sunt subordonate, poate fi afirmat într-un mod pur și simplu. Iudaismul în vremea lui Pavel nu era, după cum se presupunea în mod normal, o religie legalistă a faptelor versus neprihănire. Dacă ne imaginăm că a fost și că Pavel o atacă ca și cum ar fi, vom produce o mare violență pentru ea (religia) și pentru el (Pavel) . . . Evreul păstrează legea din recunoștință, ca răspuns adecvat la har - cu alte cuvinte, nu pentru a intra în poporul legământului, ci pentru a rămâne înăuntru. A fi „în legământ” în primul rând a fost darul lui Dumnezeu. Sanders a etichetat această schemă drept "legământul nomist” (din nomosul grecesc, lege). (Ce spunea Sfântul Pavel cu adevărat, pp. 18-19)
Wright este de acord cu această teză principală a Noii Perspective: „Sanders. . . domină peisajul și, până la producerea unei mari respingeri a tezei sale centrale, onestitatea ne obligă „să facem afaceri” cu el. Nu cred că o astfel de respingere poate sau va fi oferită; Sunt necesare modificări considerabile, dar consider că punctul său de bază a fost stabilit.” (Ibid, p. 20).

De exemplu, Wright spune că lauda pe care Pavel dorește să o excludă prin doctrina justificării prin credință (de exemplu, în Romani 3:27) nu este ceea ce, de obicei, credem că este.

Această pricină de „laudă” care este exclusă nu este lauda moralistului de succes; Este lăcomia rasială a evreului, ca în [Romani] 2: 17-24. Dacă nu este așa, [Romani] 3:29 („Sau, poate, Dumnezeu este numail Dumnezeul Iudeilor? Nu este și al neamurilor?”) nu aceasta rezultă. Este un non sequitur. Pavel nu are nici un gând în acest pasaj de a evita un proto-pelagianism, despre care, în orice caz, contemporanii săi nu erau vinovați. La fel ca și în Galateni și Filipeni, Pavel declară că nu există nici un drum pentru a deveni membru al legământului pe baza privilegiului rasial evreiesc. (Ibid, p. 129)

Afirmațiile lui Wright sunt derutante în mai multe moduri. Un mod ar fi faptul că evreii din Romani 2:17-24 într-adevăr pretind a fi moraliști de succes. Ei învață despre moralitate, dar nu se învață pe ei înşişi (v. 21). Ei predică împotriva furtului, dar fură (v.21). Ei se opun adulterului, dar comit adulter (v.22). Ei denunță idolatria, dar comit idolatrie (versetul 22). Ei se laudă cu legea, dar dezonorează legea (v. 23). Și în toate acestea, ei fac ca neamurile să blasfemieze pe Dumnezeu (versetul 24). Cum poate Wright să folosească acest paragraf pentru a distinge o laudă morală de o laudă rasială mă depășește (la fel ca și distincția însăși).

Apoi, există afirmația lui Wright despre afirmația lui Sanders că religia fariseilor nu era „religia legalistă a faptelor vs. neprihănirea” și că „Evreul [din ziua lui Isus] păstrează legea din recunoștință, acesta fiind răspunsul natural la harul Lui Dumnezeu”. Singura explicație pe care o pot găsi pentru astfel de declarații uimitoare este că mărturia lui Isus este tăgăduită sau ascunsă. Am impresia că evanghelicii încurajați de Noua Perspectivă asupra lui Pavel (NPP) nu au considerat suficient de serios faptul că originea NPP pare să fi avut loc în sălile de tăgăduire sau obscuritate.

Când Isus s-a adresat conducătorilor evrei din zilele lui (farisei, avocați, bătrâni, saduchei, preoți de seamă), concluzia sa răsunătoare a fost că ei nici măcar nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și, fără cunoașterea lui Dumnezeu, religia lor trăită (felul în care Isus era preocupat de religie) nu era „din recunoștință”, și nici „un răspuns potrivit la har”.

Când Isus a întrebat conducătorii evrei: „Dacă spun adevărul, de ce nu mă credeți?” Răspunsul Său a fost: „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.” (Ioan 8:47). Aceasta este pretenția lui Isus pentru imaginea anuarului lui Dumnezeu. „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu."

Adică, ei nu au pe Dumnezeu ca Tatăl lor, ci mai degrabă diavolul. Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine... Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru.” (Ioan 8: 42-44). Acesta este motivul principal pentru care liderii evrei nu vin la Hristos. Voința lor nu este guvernată de recunoștință față de Dumnezeu, dând un „răspuns adecvat la har”, ci prin voința tatălui lor și aceasta nu este dragostea lui Dumnezeu.” Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă! Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.” (Ioan 5: 40-43). Ei pur și simplu nu cunosc adevăratul Dumnezeu: „şi totuşi nu-L cunoaşteţi.” (Ioan 8:55).

Este incomprehensibil faptul că ceea ce spune Isus despre conducerea evreiască a zilelor sale în general (nu fiecare individ) ar putea fi luată în serios și totuși adevărata lor religie trăită poate fi exonerată de „moralismul de auto-ajutorare” (termenul lui Wright). De ce sunt ei „fii ai iadului” (Matei 23:15)? Oamenii nu merg în iad pentru „păstrarea legii din recunoștință” ca „răspuns adecvat la har". Oamenii merg în iad pentru că se bazează pe ei înșiși în loc să se bazeze pe har.

Isus este fotografia anuarului pe care fariseii nu o pot recunoaște. Motivul pentru care nu o recunosc este pentru că ei doresc un Mesia care să le confirme dragostea față de lauda oamenilor pentru propriile realizări (Ioan 5:43-44). Urmașul acestei religii auto-înălțătoare poate fi cu adevărat recunoscător lui Dumnezeu pentru o anumită puritate morală exterioară („Dumnezeule îți mulțumesc că nu sunt ca alți bărbați, jecmănitori, nedrepți, preacurvari”, Luca 18:11). Dar încrederea în fața lui Dumnezeu este ceea ce este el (indiferent de cine l-a ajutat să fie așa). Rămâne o întrebare deschisă, dacă ar trebui să numiți această religie drept „moralism de auto-ajutorare.” Aceasta este o religie care are încredere în propria ei moralitate și se exaltează pe sine, acest lucru este limpede. Ceea ce a crezut Isus despre ea este, de asemenea, limpede:

Concluzia este că trebuie să consultăm mereu anuarul Evangheliilor Noului Testament pentru a vedea imaginea lui Isus. El va clarifica dacă musulmanii și creștinii se închină la același Dumnezeu și dacă fariseii și urmașii lui Isus se închină aceluiași Dumnezeu.

Fixându-mi ochii la Isus împreună cu tine,

Păstorul John