Eu sunt Cel ce sunt

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Slava lui Dumnezeu
Index de subiecte
Despre această traducere
English: I Am Who I Am

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Slava lui Dumnezeu
Parte a seriei Hallowed be Thy Name: Eight Sermons on the Names of God

Traducere de Balan Gheorghe

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Exodul 3:13-15
Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?” Dumnezeu a zis lui Moise: „EU SUNT CEL CE SUNT.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” (Versiunea Cornilescu)

Pentru următoarele șapte Duminici voi predica o serie de mesaje care au fost înspirate în luna August pe când citeam Psalmul 9:10, “Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine.”

Cuprins

Persoanele care cunosc Numele lui Dumnezeu se încred în El

Scopul slujirei mele este înaintarea şi bucuria credinţei voastre spre Slave lui Dumnezeu. (Filipeni 1:20, 25). Predicarea este un mijloc pentru a ajunge la acest scop, de aceea când mă gândesc la ce să predic, caut lucruri care să stârneascà în voi o încredere din toată inima în Dumnezeu. Psalmul 9:10 spune că persoanele care cunosc Numele lui Dumnezeu se încred in El. De aceea mi sa părut că Domnul va întări încrederea noastrà în El pentru viitorul vieților noastre dacă eu v-aș putea ajuta să cunoașteți mai bine Numele lui Dumnezeu. “Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine.” Așadar timp de șapte sàptàmâni, conducându-vă spre un punt culminant în timpul conferinței noastre de misiune, sper să expun în fiecare sàptămană câte un nume diferit al lui Dumnezeu.

Care este Semnificația unui Nume

Motivul cunoașterii numelor lui Dumnezeu ne vor ajuta să ne încredem în El în toate treburile cotidiene şi cu privire la destinul nostru etern, este că în Scriptură, numele unei persoane reprezintă caracterul, abilitatea sau misiunea sa – mai ales când numele îi este dat de Dumnezeu. Adam a numit-o pe soția sa Eva, fiindcă ea este mama tuturor celor vii (Geneza 3:20). Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în Avraam ca să arate că făcuse din el tatăl multor neamuri (Geneza 17:5). Dumnezeu a schimbat numele lui Sarai în Sara (Geneza 17:15). El a schimbat numele lui Iacov în Israel (Geneza 32:38). Și când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, numele Său nu a fost lăsat la voia întâmplării: “şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Eu am patru copii. Primul s-a născut in Germania. De aceea am căutat un nume German legat de lumea Creștinà și după ce ne-am rugat l-am numit Karsten, cu speranțà cà Dumnezeu îl va face să creadă în Hristos. Apoi a urmat Beniamin al cărui anunt de naștere a fost o parafrazare a binecuvântării lui Moise rostită asupra tribului lui Beniamin, în Deutoronom 33:12,
„El este preaiubitul Domnului,
el va locui la adăpost lângă Dânsul.
Domnul îl va ocroti întotdeauna
şi se va odihni între umerii Lui.”

Apoi a venit Avraam și am pus speranța din Romani 4:20 in numele său – că poate într-o zi va crește puternic în credință ca Avraam cel bătrân și va da Glorie lui Dumnezeu. Și în sfârșit a venit Barnaba, fiul mângâierii noastre, și am luat numele unui mare om al încurajării care a fost plin de Duhul Sfânt și de credință. Cu alte cuvinte, am incercat să dăm fiilor noștri nume care vor fi destinele și caracterele lor. Le-am dat nume ca ei să crească în ele, să facă eforturi pentru ele și să se roage pentru ele.

Când Dumnezeu numește persoanele

Există o mare diferență între mine și Dumnezeu. Când eu numesc pe cineva, nu am puterea și autoritatea de a face persoana potrivit cu acel nume. Eu dau nume sperând si rugându-mă ca fii mei să devină ceea ce numele lor inseamnă. Dar Dumnezeu are dreptul și puterea să-i facă pe cei care-i numește potrivit cu însemnătatea numelui. Numele pe care El le dă, sunt indicații cu privire la soarta celor pe care El îi numește.

Și când El se numește pe Sine însuși, trebui să fim siguri că numele este potrivit pentru ceea ce El este și ceea ce El face. Dumnezeu nu alege nume pentru Sine la voia întîmplării, sau pentrucă sună frumos sau pentrucă l-a purtat un strămos sau pentru a evita porecle jenante. El alege nume pentru a revela lucruri despre Sine, ca să adânciască dragostea și să mărească admirația noastră față de El, și să întărească credința noastră.

Așadar, rugăciunea mea este ca aceste șapte mesaje să vă deschidă ochii pentru gloria lui Dumnezeu, să mărească cunoștința noastră despre caracterul Său magnific, să stârnească flăcările iubirii noastre și să întărească fibrele credinței noastre. Sperența mea este în cuvântul lui Dumnezeu: “Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine.”

Cel mai important nume al lui Dumnezeu în VT (Vechiul Testament).

Cel mai obișnuit și important nume al lui Dumnezeu în Vechiul Testament este un nume care niciodată nu a fost tradus în versiunea noastră Engleză (și Română). Orișicând vezi cuvântul “Domnul”, știi că acest nume stă in spatele lui. In ebraică numele era format din patru litere – YHWH – și posibil că era pronunțat “Yahweh”. Evreii au ajuns să considere acest cuvânt cu o așa reverență încât ei niciodată nu-l rosteau cu buzele lor ca nu cumva, din neatenție, să-l ea în deșert. Astfel orișicând în citirea lor ajungeau la acest cuvânt, ei pronunțau cuvântul “adonai” care înseamnă “domnul meu”. Versiunea Engleză (și Română) a urmărit și ea acest model. Au tradus exactul nume Yahweh cu cuvântul Domnul.

Acesta nu este un lucru cu adevărat satisfăcător, fiindcă cuvântul Englez (Roman) Domnul nu comunică urechelor noastre cuvinte proprii ca John, Michael sau Noel. Dar Yahweh, în ebraică, este numele corespunzător al lui Dumnezeu. Importanța acestui nume poate fi văzută în frecvența cu care este folosit. Apare de 6.828 ori în Vechiul Testament. Mai mult de trei ori decât simplul cuvânt “Dumnezeu” (Elohim – 2.600; El - 238). Acest fapt arată că Dumnezeu nu dorește să fie cunoscut ca o divinitate generică, ci ca o Persoană specifică cu un nume care cuprinde caracterul unic și misiunea Sa.

(Notă: Cuvântul Jehova provine dintr-o încercare de a pronunța consoanele YHWH cu vocalele din cuvântul adonai. In cele mai vechi scrieri ebraice nu sunt prezente vocale. Este deci ușor de văzut cum sa-r fi putut întâmpla aceasta deoarece ori de câte ori YHWH apărea în text, era prorunțat cuvântul adonai de smeritul evreu)

Semnificația numelui Yahweh din Exod 3

Cel mai important text din întreaga Biblie pentru a înțelege sensul numelui Yahweh este Exod 3:13-15. Dumnezeu poruncește lui Moise să meargă în Egipt și să elibereze poporul Său din robie. Moise se adresează lui Dumnezeu în versetul 13, Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?”
Dumnezeu a zis lui Moise: „EU SUNT CEL CE SUNT.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul (adică Yahweh) Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.”

Acum remarcați că Dumnezeu dă trei răspunsuri la intrebarea, “Ce le voi răspunde, care este Numele Tàu?”
1. In primul rând, în versetul 14 Dumnezeu spune, „EU SUNT CEL CE SUNT.”

2. In al doilea rând, în versetul 14 Dumnezeu spune, “„Eu sunt”, m-a trimis la voi”

3. In al treilea rând, în versetul 15 Dumnezeu spune, “Domnul (adică Yahweh)… m-a trimis la voi… acesta este Numele Meu din neam în neam.”
Așadar, două lucruri mă fac să cred că acest text ajută la înterpretarea numelui Yahweh. Unul este că numele Yahweh și numele Eu sunt sunt construite din acelaș cuvânt ebraic (hayah). Altul este faptul că Yahweh pare a fi folosit aici înterschimbabil cu Eu sunt. “„Eu sunt”, m-a trimis la voi”(v.14). “Domnul (adică Yahweh)… m-a trimis la voi”(v.15). cred că ar fi sigur de spus că scopul lui Dumnezeu, în aceastà întalnire cu Moise, este să reveleze, lucru pe care nu l-a făcut niciodată (Exod 6.2), sensul numelui Său personal Yahweh. Cheia este in fraza Eu sunt și mai ales în fraza, „EU SUNT CEL CE SUNT.”

Așadar este aici unde ar trebui sa medităm cel mai mult. Ce inseamnă când tu Il întrebi pe Dumnezeul tău, “Cine ești?” și El îți răspunde, „EU SUNT CEL CE SUNT.”? Sper că poți incepe a simți în această dimineață cât de importante sunt aceste cuvinte. Nu existà cuvinte mai importante decât acestea. Orișice cuvinte care crezi că ar putea fi, sunt importante doar pentrucă aceste cuvinte sunt adevărate. Cu cât mai mult cugetezi la ele, cu atât mai mult devin minunate și misterioase. Știu că nu le pot face dreptate. Totuși, să se foloseascà Duhul Sfânt de bâlbaiâla mea și să vă deschidă vreo perspectivă.

Șapte implicații in Numele Divin, „EU SUNT CEL CE SUNT.”

Doresc să incerc să dezvăluim cel puțin șapte implicații pe care eu le văd in numele divin, „EU SUNT CEL CE SUNT.”

1. Dumnezeu Există

In primul rând, Dumnezeu există. Sau cum Francis Schaffer nu a obisit niciodată zicând, “Dumnezeu este aici”. Acest lucru pare atât de evident și bazilar încât nu avem nevoie să-l menționăm. Totuși, fiind limpede și bazilar, motivul pentru care trebuie să-l menționăm este că multe persoane trăiesc ca și cum acest lucru nu este adevărat, sau ca și cum este un adevăr care nu produce nici o diferență în viață.

Să presupunem că președintele Statelor Unite te invită pe tine și câțiva prieteni de-ai tăi la Casa Albă pentru o întâlnire. Pe măsurà ce intri in sala verde și confortabilă, președintele stând pe scaunul său, tu înaintezi spre el fără măcar al privi sau al saluta. Pentru întreaga seară tu nu-l privești, nu vorbești cu el, nu-i mulțumești și nici măcar nu-l întrebi de ce te-a chemat. Dar orișicând un reporter te întreabă dacă tu crezi în existența președintelui, tu răspunzi, “desigur”. Recunoști că aceasta este casa lui și că toată mâncarea provine din bucătăria sa. Dar pe el nici măcar nu-l bagi în seamă. Practic vorbind tu acționezi ca și când nu ai crede în existența sa. Il ignorezi. Nu are nici un loc între afecțiunile inimii tale. Darurile sale, nu el, este centrul atenției tale.

Marea majoritate a oamenilor care spun că cred în Dumnezeu, îl tratează astfel. Este ca hidrogenul. Ai învățat o dată la școală că el este prezent în aerul pe care îl respiri, dar după aceasta, credința în el nu a provocat nici o schimbare în viața ta. De fiecare dată când cineva ea un sondaj de opinie, tu spui, “desigur că hidrogenul există”. Apoi te reîntorci la lucruri care contează.

Mergi înainte cu câțiva ani, în ziua în care orice ființă umană va da socoteală despre sine însuși înaintea Dumnezeului cel viu. Dumnezeu va spune la milioane de persoane, “Ințeleg că pe parcursul vieții tale ai spus des că crezi în Mine. Ai afirmat existența Mea. Este drept?” ”Da.” “Și nu este adevărat că în viața ta, cu cât o persoană avea mai multă onoare, importanță, putere și frumusețe cu atât mai mult era respectată și admirată? Nu este oare așa?” “Da.” “Atunci de ce am avut un așa neînsemnat loc în viața ta chiar dacă spuneai că crezi în Mine? De ce nu ai simțit mai multă admirație pentru Mine, nu ai căutat mai mult înțelepciunea Mea, nu ai petrecut timp în părtășie cu Mine și nu te-ai străduit să cunoști modul in care am dorit ca tu să iei toate deciziile cotidiene? De ce m-ai tratat ca și cum aș fi ca hidrogenul?”

Ce, te intreb pe tine, ce va răspunde lumea? Ce vor răpunde miile numite Creștini, a căror credință în Dumnezeu este practic aceași cu credința în hidrogen?

Oh, cât de ușor va fi pentru Dumnezeu la judecată să condamne lumea! Uneori, în auto-mândria noastră, ne gândim că Dumnezeu va avea probleme în a găsi suficiente dovezi pentru a trimite persoane în iad. Dar dacă vă permiteți un moment sa vă gândiți mai clar la implicațiile copleșitoare ale declariției, “Dumnezeu există”, veți vedea că va fi foarte ușor în acea zi pentru Judecàtor. Inculpații vor rămâne complet muțiți din pricina incoerenței vădite din viața lor. Servieta de avocat al inculpaților nu va fi deschisă mai departe decât prima pagină, unde va fi scris, “Inculpatul a afirmat că Dumnezeu există; viața personală insă a trăit-o ca și cum Dumnezeu nu produce nici o diferență.”

In numele Yahweh este cuprins primul și cel mai important adevăr despre Dumnezeu: El există. Și cei care se vor opri din a urmări propria lor glorie și propriile lor plăceri vor considera acest adevăr; aceasta produce toată diferența în lume.

2. Nici o realtitate nu există în spatele lui Dumnezeu

A doua implicaţie a numelui „EU SUNT CEL CE SUNT” este că personalitatea și puterea lui Dumnezeu sunt excluziv pentru Sine și nimeni altul.

Să ne întoarcem impreună în vremurile când nu exista pàmântul, sistemul solar, galaxiile și universul însăși. Să ne imaginăm vremurile când exista numai Dumnezeu. Apoi, dacă poţi, mergi dincolo de Dumnezeu. De unde vine El? Cum a devenit ceea ce este? Dacă mă întrebaţi pe mine cum am devenit ceea ce sunt, v-aș răspunde că tatăl meu și mama mea mi-au dat un set de gene, crescându-mă într-un anumit mod și că am fost inconjurat de mii de înfluenţe in mediul meu – așa am devenit ceea ce sunt.

Dar când îl întrebăm pe Dumnezeu cum a devenit ceea ce este, El răspunde, „EU SUNT CEL CE SUNT”. Cu alte cuvinte, “nimeni nu Mi-a dat un set de gene”. Nimeni și nici o putere M-a adus pe pine la existenţă sau Mi-a format personalitatea. Eu nu am inceput. Nu există nici o realitate externă Mie care să nu vină de la Mine. Tot așa nu există forţă sau înfluenţă asupra personalităţii Mele și putere cu excepţia celei care vine de la Mine și este controlată de Mine. Eu sunt absolut totul. In afară de Mine nu există nici o realitate.

A pune intrebarea, “de ce Dumnezeu este așa cum este?”, este ca și cum m-ai întreba, “când vei înceta să-ţi mai baţi soţia?”. Este peremtoriu (fără răspuns) fiindcă aceasta presupune o stare care nu există. Eu nu îmi bat soţia, astfel nici nu mă pot opri. Nu există nimic în spatele sau în afara lui Dumnezeu care poate sa fie un răspuns la întrebarea, “de ce El este așa cum este”. Perfectul caracter auto-determinant a unui Dumnezeu veșnic este punctul final al oricărei întrebări. Există un punct, când stai faţă în faţă cu realitatea absolută și sesizezi că El este pur și simplu Cel ce este.

3. Dumnezeu nu Se schimbă

A treia implicaţie a numelui „EU SUNT CEL CE SUNT” este că Dumnezeu nu Se schimbă. In Maleahi 3:6 Dumnezeu spune, “Căci Eu sunt Domnul (Yahweh), Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.” In înteriorul numelui Yahweh este prezentă afirmaţia „EU SUNT CEL CE SUNT”. Dar fiindcă Dumnezeu nu este înfluenţat de nici o forţă exterioară Lui, atunci El nu este nici supus schimbării de care noi avem parte. Persoanele își schimbă gândurile din pricina circumstanţelor neprevăzute sau slabilor rezoluţii. Dumnezeu prevede toate circumstanţele și nu are nici o slăbiciune. Nimic din toată creaţia nu-L poate surprinde și duce intr-o situaţie in care El ar fi nevoit să acţioneze în conflict cu caracterul Său sau sa-Și compromită integritatea.

El este Cel ce este, și prin urmare, după cum spune Iacov, “în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). El este același ieri, azi și pentru totdeauna. Numele Său absolut este temelia de granit al încrederii noastre în desfășurarea credincioșiei ei.

4. Dumnezeu este sursa inepuizabilă de energie

A patra implicaţie al numelui „EU SUNT CEL CE SUNT” este că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de energie. Isaia 40:28 spune, “Dumnezeul cel Veşnic, Domnul (Yahweh), a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte.” Dacă Dumnezeu este Realitatea absolută și veșnică, atunci El este Creatorul marginilor pământului și al universului. Și dacă El este Creatorul oricărui lucru, atunci toată energia – toată mișcarea, arderea, fuziunea și fisiunea – are origine în El. Cumva, toată energia din univers trebuie să început. Și deoarece Dumnezeu este prima și absoluta realitate, totul își are începutul în El. El este rezervorul inepuizabil de putere.

Aceasta trebuie să însemne că El este energie. El este putere. Personalitatea Lui este radiantă cu energie infinită. El nu are nevoie niciodată să se încarce. El nu are nevoie niciodată de un sistem de suport. Nu este conectat cu nimic. Orișice lucru din univers se conectează cu El. Dacă s-ar întâmpla vreodată ca El să se stingă, nu ar mai exista nimic absolut. In El noi avem viața, mișcarea și ființa. El nu oboseşte, nici nu osteneşte. El este un râu al vieții fără sfârşit şi izvorul puterii noastre în fiecare dimineață – și aceasta pentru totdeauna.

5. Obiectivitatea este crucială

A cincea implicație al numelui „EU SUNT CEL CE SUNT” este că obiectivitatea este crucială. Ceea ce vreau să spun este că este foarte important ca noi să credem în adevărul obiectiv care este mai mult decît simțurile și dorințele noastre subiective. Am putea dori ca Dumnezeu sa fie într-un anumit mod. Am putea simți că El pur și simplu nu este așa cum unele persoane spun că este. Dar ceea ce simțim sau ceea ce dorim nu-L face pe Dumnezeu ceea ce este.

Când Dumnezeu spune „EU SUNT CEL CE SUNT”, El ne cheamă la o umilă obiectivitate. El pune sfârșit oricărei concepții pe care fiecare o are despre Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce este și opinia noastră despre El nu face nici o diferență. Prin urmare, chemarea noastră ca creaturi ale Sale este să ne străduim să-L cunoaștem așa cum El este, nu cum am dori noi ca să fie.

6. Noi trebuie să ne conformăm lui Dumnezeu, nu El nouă

A șasea implicație a numelui „EU SUNT CEL CE SUNT” este că noi trebuie să ne conformăm lui Dumnezeu, nu El nouă. Dacă copii trebuie să învețe manierele lor de la părinți și nu părinții de la copii; dacă jucătorii trebuie să învețe mișcările de la antrenor și nu antrenorul de la jucători; dacă soldații trebuie să învețe strategiile de la general și nu generalul de la soldați; atunci cu siguranță este clar că creaturile trebuie să-și conformeze toată viața lor după voia Creatorului lor!

Dar vai ce puține creaturi ale lui Dumnezeu urmăresc această cale cumpătată. Marea majoritate ale creaturilor lui Dumnezeu merg pe propria lor cale cu puțin sau chiar cu nici un gând de a conforma propriile lor vieți după voia zilnică și caracterul unui Dumnezeu absolut. Și când se gândesc la Dumnezeu, ei îl pictează dupà cum și-L imaginează, pentru a-L adapta după dorințele lor. Dar dacă Dumnezeu este pur și simplu Cel ce este și nu cel pe care noi îl facem sa fie, atunci suntem noi cei care trebuie să ne conformàm lui Dumnezeu, nu El nouă.

7. Acest Dumnezeu S-a apropiat de noi prin Isus Hristos

Ultima implicație al acestui nume magnific, „EU SUNT CEL CE SUNT”, este că acest infinit, absolut, auto-determinant Dumnezeu S-a apropriat de noi prin Isus Hristos. In Ioan 8:56-58 Isus răspunde criticilor liderilor evrei. El spune, “”Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat”. „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam!” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.””

Putea Isus să rostească cuvinte mai solemne decât aceastea? Când El spune, “mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu,” El a luat mărețul adevăr al numelui lui Dumnezeu, l-a infășurat în umilința slujirii, S-a dat pe Sine însuși pentru ispășirea rebeliunii noastre și ne-a făcut în stare să privim gloria lui Dumnezeu fără frică.

In Isus Hristos, noi cei care suntem nàscuți din Dumnezeu, avem indicibilul privilegiu de al cunoaște pe Yahweh ca Tată al nostru – „EU SUNT CEL CE SUNT” – Dumnezeu

Acesta este numele lui Dumnezeu: „EU SUNT CEL CE SUNT”! “Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine.”