Eu sunt Alfa și Omega

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Slava lui Dumnezeu
Index de subiecte
Despre această traducere
English: I Am Alpha and Omega

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Slava lui Dumnezeu
Parte a seriei Hallowed be Thy Name: Eight Sermons on the Names of God

Traducere de Dorina Doce

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Apocalipsa 21:1-8

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

În Apocalipsa 21:6, Dumnezeu se identifică ca „Alfa și Omega.” Alfa este prima literă a alfabetului grecesc, iar Omega este ultima literă a alfabetului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este „Începutul și Sfârșitul”. Dar Dumnezeu nu vorbește despre alfabete, vorbește despre realitate. Dumnezeu este în mod absolut începutul și în mod absolut sfârșitul. Tot ceea ce există provine din El în ultimă instanță. Și totul se va sfârși cu El.

Isaia o spune astfel: „Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe Urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.”(44,6). Cu alte cuvinte, deoarece totul vine de la Dumnezeu și nimic nu va dura mai mult decât Dumnezeu, Dumnezeu nu are concurenți ultimi. „În afară de mine nu există nici un alt Dumnezeu!” Dumnezeu are primul cuvânt și ultimul cuvânt din istorie. Toate celelalte încercări de a avea ultimul cuvânt vor eșua. Olăritul nu are nici un început independent de Olar și, în final, toate lucrurile vor sluji scopurilor Olarului.

Cuprins

Alfa

Nu vă pot îndemna îndeajuns să meditați asupra adevărului uluitor că Dumnezeu este Alfa absolut. Găsiți un moment senin al vieții voastre și lăsați adevărul să preia controlul că Dumnezeu este PRIMUL - ÎNCEPUTUL. Înainte de El nu era nimic. Nu există „înaintea Lui”. Gândește-te! Pentru milioane și miliarde și trilioane de ani fără sfârșit, Dumnezeu a existat și nu a avut niciodată un început, El este începutul. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu (Psalmul 90:2). Nu a existat niciodată o vreme când El nu exista.

S-ar putea să ne mirăm de faptul că Dumnezeu este infinit, etern și neschimbat în dreptate, înțelepciune, putere, bunătate și adevăr. Dar când vă opriți să vă gândiți că nu a ales niciodată să fie așa, și nici nu a ales altcineva să-l facă în felul acesta, vi se zguduie mintea. Dreptatea, înțelepciunea, puterea și bunătatea și adevărul lui Dumnezeu sunt realitate veșnică. Caracterul lui Dumnezeu nu este ceea ce a generat realitatea ci este realitatea. Dumnezeu nu a provenit din mai multe posibilități, totul a provenit din El. El determină toate posibilitățile. Dumnezeu nu este o bucată de realitate pe care încercați să o potriviți cu alte piese de puzzle. El este prima și ultima realitate: „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa,...” (Faptele Apostolilor 17:28).

Omega

Însă adevărul pe care vreau să ne concentrăm în această dimineață este că Dumnezeu este Omega. Cred că acesta este punctul central al textului nostru din Apocalipsa 21:6. Declarația „Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul”, vine într-un pasaj care se referă la sfârșitul istoriei. Deci, accentul special în acest text este despre Dumnezeu ca fiind Omega tuturor lucrurilor.

Ce semnificație are faptul că Dumnezeu este Omega sau sfârșitul? Să citim versetele 5-8. „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Cum este Dumnezeu sfârșitul celor care însetează după El

Acest text clarifică faptul că Dumnezeu este Omega sau Sfârșitul, în două sensuri diferite. Pentru cei însetați (spune în versetul 6), El este Sfârșitul în sensul că El va fi sursa vieții lor pentru totdeauna. El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi copiii lui bucurându-se de moștenirea lui în vecii vecilor. El a fost izvorul vieții lor în creație și el va fi izvorul vieții lor în desăvârșire.

Pentru cei care biruiesc, pentru cei însetați, Dumnezeu nu este începutul și sfârșitul, așa cum un râu începe cu un izvor și se termină într-un ocean. Un ocean este adăpat și umplut cu râurile care curg în el. Dumnezeu nu este adăpat sau umplut de sfinții însetați care vin la El în cele din urmă. Nu, pentru cei însetați, Dumnezeu este începutul și sfârșitul așa cum o caravană din deșert începe într-o oază și se termină într-o oază. Dumnezeu este o fântână a vieții la început și este o fântână a vieții la sfârșit - pentru totdeauna.

Cum este Dumnezeu sfârșitul celor care nu sunt însetați pentru El

Dar există un alt grup de oameni menționați în versetul 8. Aceștia sunt oamenii care nu au fost însetați pentru Dumnezeu. Și pentru aceștia, Dumnezeu este Omega, dar nu în același mod. Dumnezeu este sfârșitul lor, în sensul că se vor întâlni în sfârșit cu Dumnezeu ca judecător. Au începuturile lor în oaza de viață a lui Dumnezeu. Atunci ei o iau pe calea sudică interzisă spre fluviul lipsit de adâncime al necredinței, departe de calea îngustă a lui Dumnezeu. Dar sfârșitul fiecărui drum este Dumnezeu. Și în cele din urmă ajung la cealaltă parte a deșertului. Și ei se întâlnesc cu Dumnezeu. Dar în loc de o oază de viață veșnică, ei găsesc un lac care arde cu foc.

Veșnicia iadului

Există mulți creștini astăzi, ca să nu mai vorbim de oameni care resping creștinismul, care nu cred în veșnicia iadului. Ei nu cred că lacul de foc este Omega cuiva. Unii resping gândul cu totul; alții spun că este un loc temporar de purificare. În ambele cazuri, spun ei, toți oamenii vor fi mântuiți în cele din urmă. Dumnezeu are ultimul cuvânt și acel cuvânt va fi mereu milostiv pentru fiecare creatură. Omega va însemna milă pentru toți în cele din urmă, nu foc și pucioasă.

Dar versetul 8 nu se restrânge de la realitatea groaznică: „Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Două alte versete din Apocalipsa arată clar că această judecată este veşnică. Apocalipsa 20:10 spune: „Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.”

De teamă să nu credem că această pedeapsă veșnică este doar pentru diavol și pentru slujitorii săi, Apocalipsa 14:9-11 spune: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!”

Omega fără sfârșit pentru toți

Dumnezeu este Omega nesfârșit pentru fiecare om: fie ca o fântână a vieții veșnice, fie ca un teasc de mânie și un lac de foc. Trebuie să ne reamintim din nou și din nou că viața noastră se va sfârși în Dumnezeu. El poate părea îndepărtat acum, dar Pavel a spus batjocoritorilor din Atena: „măcar că El nu este departe de fiecare dintre noi” (Faptele Apostolilor 17:27). Pentru cei însetați nu este niciodată în imposibilitatea de a-L găsi. Și chiar dacă ar părea la fel de departe ca și brânza de lună pentru cei care sunt mulțumiți de sine, în cele din urmă va fi absolut real pentru fiecare bărbat, femeie și copil – în mod glorios de adevărat față de cel însetat și înspăimântător de adevărat față de cei care sunt mulțumiți de sine.

Eu sunt Alfa și Omega, spune Domnul, începutul și sfârșitul - izvorul vieții veșnice pentru unii și un lac de foc pentru alții. Viața în această lume este foarte serioasă, pentru că ceea ce faceți din Dumnezeu aici va determina cum îl întâlniți în cele din urmă. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea ochii să vedem alternativele uimitoare în pragul veșniciei. Mă rog ca nu vom putea să-i răspundem fără haz și să fim din nou căldicei.

Chiar dacă știți că sunteți salvați în barcă cu căpitanul, fulgerul și tunetul, valurile de 24 de metri și întunericul și vânturile de gheață ar trebui să vă umple de o frică și de o recunoștință tremurândă că ați fost smulși din apă. Nu este un lucru mic să trăim între Alfa și Omega-ul Creatorului nostru.

Marea Diviziune

Să ne întoarcem la imaginea deșertului. Toată viața începe cu puterea creatoare a lui Dumnezeu. El este Alfa. Este oaza de la începutul vieții noastre. Toți începem în același loc. Dar, mai devreme sau mai târziu, vine o diviziune. Și trebuie să știm ce reprezintă aceasta, pentru că în cele din urmă totul depinde de ea. O persoană îl întâlnește pe Omega ca o fântână a vieții, iar cealaltă se întâlnește cu El ca un lac de foc.

Cei Însetați

Apocalipsa 21:6-7 utilizează două cuvinte pentru a descrie persoana care se va întâlni cu Dumnezeu ca o fântână a vieții. În versetul 6 se spune: „Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.” Prima caracteristică a persoanei care se va întâlni cu Dumnezeu ca o fântână în loc de foc este că acea persoană este însetată.

Apocalipsa 22:17 este o invitație frumoasă pentru cei însetați: „Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!” Deci, când Dumnezeu spune că va da apă din izvorul vieții, înseamnă că o va da celor care o doresc - aceia care au un gust pentru ea și o doresc și se întorc de la băuturile sufletești ale lumii.

Când Dumnezeu spune că setea este o condiție a mântuirii, nu înseamnă că toți cei care vor să evite iadul și să trăiască pentru totdeauna vor fi mântuiți. Aici se referă la toată lumea, toți sunt însetați în acest sens. Dumnezeu spune că toți cei a căror suflet este însetat cu adevărat pentru Dumnezeu, și nu pentru lauda și puterea și plăcerile lumii, vor fi mântuiți. Oamenii a căror sete i-a îndepărtat de pe fluviul lipsit de adâncime al păcatului până la oaza profundă din partea îndepărtată a deșertului – aceştia sunt cei cărora le va da Dumnezeu să bea din apa vieții pentru totdeauna.

Biruitorii

Celălalt cuvânt din versetul 7, care descrie persoana care se va întâlni cu Dumnezeu ca o fântână și nu ca un foc, este cuvântul biruitor. „Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” Cuvântul „biruință” este folosit de aproximativ zece ori în Apocalipsa pentru a se referi la victoria sfinților care le va aduce binecuvântările vieții veșnice.

De exemplu, în 2: 10-11, Isus spune bisericii din Smirna: „Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii...Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” Amintiți-vă din textul nostru în 21:8 a doua moarte este iazul de foc. Deci, acest text din 2:11 spune același lucru: dacă vom birui, nu vom fi răniți de ea. Și biruința este definită pentru noi ca fiind credincioși până la moarte: „Fiți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții.” Biruința înseamnă a obține victoria asupra forțelor care ne ispitesc să nu fim credincioși lui Hristos. (Vezi de asemenea 2:26 și 12:11.)

Setea biruitoare

Dacă punem condiția de sete și condiția de biruință împreună, imaginea pe care o vedem este următoarea: există o bătălie în fiecare dintre noi. Lupta este între a fi însetat după Dumnezeu și însetat după orice altceva. Dacă sufletul nostru este însetat după Dumnezeu așa cum un cerb dorește izvoarele de apă, dacă am gustat suficient din frumusețea, iubirea și puterea lui Hristos, să uităm lucrurile care stau în urmă și să îl urmăm, dacă ne lepădăm de setea noastră lumească și ne luăm crucea și însetăm după Hristos, atunci Dumnezeu ne va întâlni de cealaltă parte a deșertului ca o fântână a vieții, care ne va satisface pentru totdeauna.

Cu alte cuvinte, dacă vom birui pe toți cei care concurează pentru setea noastră și ne vom satisface cu Hristos, vom câștiga moștenirea vieții veșnice. Setea pentru Hristos trebuie să cucerească setea pentru lume si tot ce oferă ea.

Cei care nu au biruit setea pentru lume

Oamenii care se vor întâlni cu Dumnezeu pe cealaltă parte a deșertului, ca un lac de foc, în loc de o fântână a vieții, sunt oameni care nu au biruit setea pentru lume. Pentru ei, Hristos nu era mai atrăgător decât uleiul de ricin. Pentru unii El a avut un gust searbăd, pentru alții El a avut un gustat amar. Dar lumea, ah lumea, acum ea are gust. Și astfel, datorită cancerului intenționat al limbii lor spirituale, nu au găsit satisfacție în Hristos.

Dar în ce și-au găsit satisfacția? Uitați-vă la versetul 8. Dumnezeu îi numește lași și necredincioși. Înapoi în capitolul 2:10-11 Isus a spus Bisericii: „Nu vă temeți de ceea ce urmează să suferiți... Fiți credincioși până la moarte și vă voi da cununa vieții.” Nu fiți lași, aveti credință! Satisfaceți-vă setea de viață, de siguranță și de fericire în Mine. Nu vă supuneți setei pentru viața pământească și securitate și dependența de sine.

Dar oamenii din 21:8 nu au ascultat avertismentul lui Isus din 2:10-11. Ei erau lași și lipsiți de credință. Setea pentru această lume a cucerit setea pentru Hristos și astfel locul lor va fi în iazul care arde cu foc.

Apoi, Dumnezeu continuă să descrie pe unii dintre ei drept contaminați, adică oameni care au însetat după lucruri ascunse și indecente. Ucigași: oameni care au însetat după răzbunare, sau confortul de a avea pe cineva dat la o parte din calea lor. Curvari: oameni care au însetat după plăcerea sexuală, în moduri interzise de Hristos. Vrăjitori: oamenii care au însetat după puterile magice și „adâncimile Satanei” (Apocalipsa 2:24). Idolatori: oameni care au însetat după zei gestionabili în loc de un Dumnezeu care spune, „Eu sunt Alpha și Omega”. Și toți mincinoșii: Oamenii care nu au însetat pentru viitorul lui Dumnezeu care să le aducă integritatea credinței, dar pentru viitorul care și l-ar putea crea prin orice fel de înșelăciune.

Cu alte cuvinte, oamenii care se vor întâlni cu Dumnezeu ca un lac înfiorător de foc în loc de o fântână a vieții sunt oameni care nu au „biruit” această sete pentru lume. Dacă au avut vreodată sete pentru Hristos, a fost înghițită în dragostea lumii. Dumnezeu nu va da apă prețioasă din izvorul vieții celor care nu au dezvoltat niciodată o sete biruitoare pentru El. Dacă există vreo sete pentru Hristos în voi, vă îndemn cu toată seriozitatea să o stârniți. Ferice de cei însetați, căci numai ei vor fi satisfăcuți.

Crearea și creșterea unei sete pentru Dumnezeu

Prin urmare, permiteți-mi să închid prin încercarea de a crea în unii și de a crește în alții o sete pentru Dumnezeu.

1. Apă fără plată pentru cei însetați

Observați în versetul 6 că apa vieții pe care Dumnezeu o dă este fără plată. „Pentru cei însetați voi da apă fără plată.” Trebuie să fiți însetat să o puteți obține, însă setea nu a fost niciodată considerată drept preț sau merit de către nimeni. Nimeni nu poate cumpăra și vinde cu moneda sete. Setea nu este o faptă. Este pur și simplu un alt mod de a descrie credința. Un sentiment de goliciune care îl privește înspre Hristos pentru umplere.

Când o persoană străbate un deșert și vine un curent de aer de la oaza din îndepărtare și aude cuvintele: „Celor însetați le voi da apă fără plată” - nimeni în acea situație nu spune proprietarului oazei: „Tu conduci o afacere tare.“ El nu negociază. Nu este greu de înțeles. Este gratis pentru însetați. Lui Dumnezeu îi place să satisfacă pe cei însetați care vin la el pentru apa vieții. „Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.”

2. Întâlnirea cu Dumnezeu în cele din urmă

Amintiți-vă că cel care oferă apa se numește Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Asta înseamnă că dacă încerci să-ți satisfaci setea sufletului oriunde în afară de Dumnezeu, în cele din urmă te vei lovi de Dumnezeu și va trebui să-i dai socoteală pentru insultarea infinită prin preferința față de fluviurilor păcatului în loc de apa vieții. Este un păcat infinit să-L respingem pe Dumnezeu care este infinit de prețios ca și cum altceva ar fi mai satisfăcător.

3. Beneficiul de a fi copilul lui Dumnezeu

3. Observați în versetul 7 că apa vieții este aceeași cu răsplata de a fi numit fiul Lui. „Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” A fi copilul lui Dumnezeu este un beneficiu pe care nimic din lume nu îl poate compara. Înseamnă că devii moștenitorul a tot ceea ce Dumnezeu deține. Tot ceea ce Dumnezeu deține va fi la dispoziția ta. Toată creația îți va sluji. Nu vor fi lipsiți de niciun bine cei ce însetează pentru El și astfel se vor dovedi a fi copiii Lui.

La fel ca și tatăl din parabola fiului risipitor, Dumnezeu ne va primi acasă la oaza sa veșnică, cu o îmbrățișare și un sărut; El va pune un inel pe degetul nostru și o haină pe spate și încălțăminte pentru picioarele noastre; El va pregăti cea mai fragedă bucată de carne de vită și ne va așeza la un ospăț fără sfârșit. Toate acestea doar pentru cei însetați!

4. Când Dumnezeu va șterge orice lacrimă

Meditați la adevărul dulce al versetului 4. „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Cel care este Alfa și Omega, Dumnezeu Cel Atotputernic, s-a angajat să ia orice durere și orice amenințare de moarte și tot ce te face să plângi. Toate cauzele depresiei, anxietății și vinovăției și toate obstacolele în calea bucuriei, a uimirii și a desfătării copilărești vor dispărea. Și în locul lor va pune o bucurie fără sfârșit care va depăși cea mai fericită vacanță pe care ați avut-o vreodată. Totul pentru cei însetați.

5. Lumina din Noul Ierusalim

5. În cele din urmă, meditează imaginea noului Ierusalim în versetele 22-23. „În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul...”

Dumnezeu este cu adevărat Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. La început a spus: „Să fie lumină”. Și de mii de ani, soarele a răsărit în fiecare zi pentru a ne face să fim însetați de Lumina din spatele luminii. Și în cele din urmă Dumnezeu va satisface această sete cu o experiență a propriei sale frumuseți strălucitoare, dincolo de orice descriere.

După cum Isaia spune: „Nu soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi.” (60:19-20). La sfârșitul fiecărui drum este Dumnezeu. Îl veți întâlni ca pe o lumină și o viață sau ca un foc și chin. „Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.”

Deci Duhul spune: „Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!” (Apocalipsa 22:17).