El vine cu toţi îngerii Lui

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Întoarcerea lui Hristos
Index de subiecte
Despre această traducere
English: All the Angels Are Coming with Him

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Întoarcerea lui Hristos
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Ana-Monica Cojocarescu

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).


M-am simţit extraordinar că a trebuit să citesc din nou, în Evanghelia după Matei, ultimele zile ale lui Hristos pe pământ. Două zicale ale Domnului m-au lăsat mut de uimire acum două zile. Uneori, lucrurile atât de familiare nouă devin din nou proaspete şi puternice când le privim din altă perspectivă.

La sfârşitul capitolului 25 din Evanghelia după Matei, este parabola cu oile şi caprele. Imaginaţi-vi-L pe Hristos, care arăta ca un om oarecare, începându-şi parabola cu aceste cuvinte uimitoare: „Când Fiul Omului va veni întru slavă, împreună cu toţi îngerii Lui, El va sta pe tronul slavei. Înaintea lui va aduna toate popoarele pământului, apoi le va separa între ele aşa cum un păstor separă oile de capre, şi oile vor sta la dreapta Lui, iar caprele la stânga Lui. Iar apoi, Regele va spune…” (versetele 31-33).

Să lăsăm aceste cuvinte să ne pătrundă. Pentru început, să vedem cine este Fiul Omului. Nu este nicio îndoială. În Matei 16, 13 Iisus a spus „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”, iar două versete mai târziu spune „Dar voi, cine credeţi că sunt Eu?” Iată răspunsul. Iisus este Fiul Omului. Acesta era unul dintre titlurile lui preferate. În această titulatură este ascuns misterul umanităţii şi a demnităţii divine, pentru că în Daniel 7, 13-14 „unul ca Fiul Omului” avea să primească în ceruri o împărăţie care u va avea sfârşit de la Dumnezeu.

Dar acum să ne gândim la ce a spus Iisus despre El Însuşi în Matei 25, 31-33:

  1. El va veni într-o zi cu slavă.” Această slavă nu este acea slavă obişnuită a unui apus de soare sau Marele Canion sau cine ştie ce Cometă Hale-Bopp a Universului. Aceasta este Slava lui Dumnezeu - aşa cum spune şi Matei în 16, 27 „Slava Tatălui Său”. Dacă creaţia are acea glorie care opreşte gurile noastre, cu cascadele şi descărcările ei, atunci Slava Celui care le-a conceput şi le-a creat pe toate, le va pune pe toate în umbră. Fiul Omului va veni în această Slavă.
  2. Şi toţi îngerii cu El.” Cu toţii. Aţi înţeles aceasta? Raiul se va elibera de armatele lui. Îngerii vor fi cu El! Aceasta înseamnă că triumful Lui este atât de sigur, încât nu trebuie să-şi acopere spatele. Nimeni nu va putea să ameninţe Raiul. Toată armata lui Dumnezeu va avea în frunte pe Fiul Omului. Iisus ar putea conduce singur cucerirea aceasta a pământului. El este Dumnezeu. Dar îngerii vin cu El pentru a-L preamări şi pentru a-I sluji. Cum Îl vor sluji? Astfel: „El îşi va trimite îngerii Lui să sune din trompete, iar şi ei Îi vor aduna supuşii din toate cele patru colţuri ale lumii.” Ne vor aduna pe toţi pentru a-L întâlni pe Fiul Omului.
  3. Apoi, El va sta pe tronul Slavei Sale.” El este pe un tron pentru că este Rege. „Apoi regele va spune…” Hristos este Regele universului acum. El este cel care conduce toate şi sfinţeşte pe toate (Matei 28, 18; Coloseni 1, 17). Dar când Împărăţia lui Va veni, va fi deplină pentru toţi cei din Minneapolis.
  4. El va chema înaintea lui toate popoarele.” Iisus, Fiul Omului, Regele universului va sta pe tronul Lui, iar toate popoarele, conducătorii vor trece prin faţa lui şi vor spune „Iisus este Domnul”, întru Slava lui Dumnezeu, Tatăl. Când toţi vor fi adunaţi, iar Regele va sta pe tronul Slavei Lui, atunci se vor împlini cuvintele profetului „Şi vor umbla regi întru lumina Ta şi neamuri întru strălucirea Ta.” (Isaia 60, 3)
  5. Apoi, dintr-odată, după această parabolă, citesc în versetele următoare: „Când Iisus a terminat de spus toate acestea, El le-a spus Apostolilor Săi, <<Ştiţi că, la plinirea vremii, Fiul Omului va fi prins şi dat spre răstignire.>>” Acelaşi Fiul al Omului. Prins şi răstignit. V-aţi întrebat vreodată câtă bucurie şi speranţă a avut Iisus în acele ore groaznice de suferinţă?

El a Înviat! Şi vine Între timp, „Deci dar să ieşim la El, afară din tabără, luând asupra noastră ocara Lui” (Evrei 13, 13).

Cu nădejdea în venirea Lui,

Pastorul John