Dumnezeul păcii L-a adus la viață pe Păstorul Cel Bun

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Isus Hristos
Index de subiecte
Despre această traducere
English: The God of Peace Brought from the Dead the Good Shepherd

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Isus Hristos

Traducere de Dorina Doce

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Evrei 13:20-21

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slavă în vecii vecilor! Amin.

Dinainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a menit ca tu, eu şi toţi oamenii de la cel mai mare la cel mai mic, să fim întotdeauna oiţe sub îndrumarea unui păstor. Scopul său încă de la început şi pentru restul timpului este ca toţi oamenii să fie oiţe în căutarea unui Păstor. Dumnezeu nu a plănuit ca noi să fim oiţe pentru un timp şi apoi să încetăm să mai fim oiţe şi să devenim mai puţin dependente, căutând mai puţină atenţie. Întotdeauna vom fi oiţe sub îndrumarea unui păstor create după planul lui Dumnezeu.

Iar oiţele care sunt fericite că sunt oiţe şi aud vocea Marelui Păstor care le cheamă şi care îl urmează pe El avându-L ca singura lor nădejde şi se încred în jertfa Lui - aceste oiţe își vor împlini chemarea. Oiţele sub îndrumarea unui păstor sunt numite și copii de Dumnezeu (1 Ioan 3:1), moştenitori ai universului (Romani 8:16; 1 Corinteni 3:20-23), împreună biruitori cu Împăratul Împăraţilor (Apocalipsa 3:21), mireasa lui Hristos (Ioan 3:29; Apocalipsa 21:9), strălucind ca şi soarele în Împărăţia Tatălui lor. (Matei 13:43)

Cuprins

Întotdeauna oiţe

Întotdeauna vom fi mai mult decât oiţe, însă întotdeauna oiţe care au nevoie de Păstor. Oricât de glorios va fi destinul nostru, fiind copii de Dumnezeu şi într-o zi judecători ai îngerilor, nu o să ne lepădăm niciodată de dependenţa noastră faţă de Păstor.

Acesta este felul în care apostolul Pavel descrie revenirea acasă în momentul când o persoană se naşte din nou şi devine urmaşul lui Hristos. Pavel spune „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.ˮ(1 Petru 2:24-25) Rătăceam ca nişte oi în lumea necredinţei, însă prin naşterea din nou, ne-am trezit şi ne-am întors la Păstorul sufletelor noastre. Sufletul tău a fost creat să aibă un Păstor. Mântuirea înseamnă întoarcerea la Păstorul sufletului tău. Aceasta înseamnă să fii creştin: Suntem oi în turma credincioșilor şi avem un Păstor credincios pentru sufletele noastre.

Întotdeauna Marele nostru Păstor

Iar apoi - poate destul de curând - Isus Hristos va veni a doua oară. Apostolul Pavel descrie această revenire în 1 Petru 5:4 „Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.ˮ Când va veni Isus, se va arăta ca şi Păstor.

Ca să fim siguri, el va reveni fiind mai mult decât un Păstor. El va fi Împăratul Împăraţilor (Apocalipsa 17:14; 19:16); El va fi un luptător (Apocalipsa 19:11); El va fi un slujitor (Luca 12:37); El va fi Mirele (Matei 25:5); El va fi un prieten (Ioan 15:3); El va fi mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Însă întotdeauna va fi Păstor.

Iar în veacul ce vine, după cea de-a doua venire, pe măsură ce se scurge timpul, mileniu după mileniu, Apocalipsa 7:16-17 spune că Isus va fi Păstorul nostru. „Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.ˮ Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor. Acesta a fost planul iniţial. Întotdeauna vom fi oițe, credincioși într-o congregație, întotdeauna vom avea nevoie de Păstor. Iar Isus va fi mereu Marele nostru Păstor.

Patru întrebări fundamentale

În lumina celor menționate mai sus, vă adresez patru întrebări fundamentale: 1) Cine este marele Păstor? 2) Cum este posibil ca El să ne fie Păstor astăzi şi pentru totdeauna. 3) Ce înseamnă pentru noi să avem un astfel de Păstor? 4)De ce a creat Dumnezeu ideea ca noi să avem parte de Păstor pentru totdeauna? Toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în Evrei 13:20-21.

1. Cine este Marele Păstor?

Domnul Isus este Marele nostru Păstor. Versetul 20: „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor...ˮ Isus este Păstorul nostru astăzi și pentru totdeauna. Și El este măreţ - un mare Păstor.

Pentru a clarifica importanţa acestui lucru în scopurile lui Dumnezeu, luați în considerare faptul că Dumnezeu a chemat întotdeauna oamenii să fie păstori ai poporului său. Cu alte cuvinte, el a hotărât ca între El și noi să fie păstor, un om. În Vechiul Testament, conducătorii poporului său sunt numiți păstori. În Noul Testament, el cheamă pe oameni să fie păstori și învățători. Iar cuvântul pastor înseamnă păstor (Efeseni 4:11). Pentru a putea sublinia măreția Păstorului nostru Isus ne putem îndrepta privirile la eșecurile păstorilor omenești și putem realiza faptul că nu sunt chiar aşa de grozavi.

Uneori mi-e teamă să citesc ziarul ca nu cumva să aflu că vreun păstor a adus rușine și reputație proastă numelui Lui Isus. Și apoi mă uit în oglindă și îmi iau în considerare propriile neajunsuri și cât de departe sunt în replicarea exemplului lui Hristos în felul meu de a păstori. Unii dintre voi sunteți întru totul deziluzionaţi de păstorii creștini. Ei au abuzat, au manipulat, au comis adulter, au delapidat, au negat credința, și nu doriți să aveţi nimic de-a face cu ei sau creștinismul lor.

Ceea ce îmi doresc să vedeți, și poate încă nu ați meditat la aceasta, este faptul că Dumnezeu știe acest lucru despre păstorii omenești și îi dezaprobă de aceea a plănuit cu mult timp în urmă că se va arăta un Păstor perfect, desăvârșit care niciodată nu dezamăgeşte, niciodată nu abuzează, nu manipulează, niciodată nu săvârşeşte adulter, niciodată nu delapidează, niciodată nu neagă credința.

Iată ce acuzații aduce Dumnezeu la adresa păstorilor lui Israel, și ceea ce El promite. Ieremia 23: 1-2: „Vai de păstorii care nimicesc şi risipesc turma păşunii Mele, zice Domnul.ˮ De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: „Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit şi nu v-aţi îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre, zice Domnul.ˮ Ezechiel 34: 4-5: „Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime! Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit.ˮ

Dar apoi El face aceste promisiuni, atunci când Mica profețește că Mesia se va naște în Betleem, în Mica 5: 2-4, adaugă el „El Se va înfăţişa şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.ˮ (vezi Ezechiel 34:23-24)... Isaia se alătură corului speranței în Isaia 40:11: „El Îşi va paşte turmă ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.ˮ

Așa că, atunci când a venit Isus, a venit și împlinirea acestor promisiuni. El a spus: „Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.ˮ (Ioan 10:14-16)

Este un singur Păstor, care nu te va dezamăgi, El şi-a dat viața pentru tine. Iar dacă îl vei primi, moartea lui garantează că va avea grijă de tine pentru totdeauna. Cine este Marele Păstor? Nu este vorba despre mine sau orice alt pastor - păstor. Este Isus, și doar Isus. Sufletul tău a fost făcut să fie păstorit de Isus.

2. Cum este posibil ca El să fie Păstorul nostru?

Cum este posibil acest lucru? El a murit iar noi suntem niște păcătoși nevrednici? Cum poate fi el Păstorul nostru în felul acesta? Evrei 13: 20 „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor...ˮ Isus poate fi Păstorul nostru, chiar dacă el a murit, pentru că Dumnezeu l-a înviat din morți şi nu mai moare niciodată. Isus poate fi Păstorul nostru, chiar dacă suntem păcătoși nevrednici, pentru că el a fost înviat din morți „prin sângele legământului veșnic.ˮ

Citiți din nou rar: [! Există înviere] „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,...[E sângele legământului veșnic].ˮ Legământul veșnic este noul legământ pe care Isus l-a rostit cu o noapte înainte de a muri, când a spus la Cina Domnului cuvintele următoare; „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi.ˮ (Luca 22:20) Și noul legământ precum Ieremia îl descrie (Ieremia 31: 31-33) este angajamentul lui Dumnezeu de a ierta și de a-Şi păstra poporul său aproape. Acest lucru a fost făcut posibil pentru că sângele lui Isus a consolidat deplin legământul veșnic al iertării și al transformării pentru poporul său. Astfel că Dumnezeu a onorat această realizare prin ridicarea Lui din morți (vezi Romani 4:25). De aceea, versetul 20 spune că l-a ridicat „prin sângele legământului veșnic.ˮ

Deci, cum poate Isus astăzi să fie Păstorul nostru? El a trăit în urmă cu două mii de ani și a murit, iar noi nu-L merităm. Răspuns: Dumnezeul păcii L-a înviat din morți, El este astăzi în viață, El este astăzi un Mare Păstor. Și Dumnezeu a făcut acest lucru pentru că Hristos a plătit cu sângele Lui pentru un legământ veșnic de iertare pentru toți cei care îl primesc. El este viu, iar el adună oile nevrednice din toate popoarele lumii. „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.ˮ (Ioan 10: 15-16) Dacă îl primiți, încredeţi-vă în EL, urmați-L, aveţi un Mare Păstor.

3. Ce înseamnă pentru noi să avem un Păstor?

Şi ce semnificație are acest lucru pentru tine? Textul nostru menționează două lucruri. Evrei 13:20-21: „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, [acesta este prima semnificaţie pentru tine] a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui [aceasta fiind a doua semnificaţie] şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.ˮ

Dumnezeul păcii face două lucruri pentru noi, prin Păstorul nostru Excelent. În primul rând, el ne echipează cu tot ce este bun ca să putem face voia Lui. Aceasta nu înseamnă că ai tot ce ai nevoie pentru a fi bogat și faimos, sănătos și frumos. Înseamnă că ai tot ce îţi trebuie să faci voia Lui. Dacă el te cheamă să faci un lucru, el îţi va da tot ceea ce ai nevoie să înfăptuieşti acel lucru. Păstorul nostru nu promite să ne facă bogați în această lume. El promite să ne dea ceea ce avem nevoie ca să împlinim voia Lui.

De aceea, Isus a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.ˮ (Matei 6:33). Vei avea totul ca să împlineşti voia Sa. Inclusiv tot ce ai nevoie ca să ai parte de o moarte ce îl va proslăvi pe El. (Ioan 21:19)

Și, în al doilea rând, se spune în versetul 21 că, prin Păstorul nostru Excelent, Dumnezeu vrea „ să lucreze în noi ce-I este plăcut.ˮ Marele nostru Păstor nu ne duce doar la pășunile verzi și apele liniștite de care avem nevoie. El ne dă forța interioară de care avem nevoie. Acesta este modul în care ne apără de naufragiul credinței noastre. Când el a plătit cu sângele pentru legământul veșnic, iată făgăduința din acel legământ din care a răscumpărat toate oile sale: „Voi încheia cu ei un legământ veşnic [acesta este legământul veșnic], că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.ˮ (Ieremia 32:40). Marele nostru Păstor lucrează în noi ceea ce îi este plăcut înaintea Lui. Cu alte cuvinte, El lucrează credința în noi și nu ne va lăsa să devenim necredincioși. Aceasta înseamnă să ai un Păstor Măreț. Deci, ce înseamnă să îl avem pe Isus ca Păstorul nostru de mare? Aceasta înseamnă că el oferă tot ceea ce ne trebuie să facem voia Lui, și El lucrează în noi credința de a persevera în aceasta până la sfârșit. Ceea ce ne conduce la o ultimă întrebare:

4. De ce a gândit Dumnezeu în felul acesta ca noi să fim oițe sub îndrumarea unui Păstor și întotdeauna să avem nevoie de Păstor?

Răspunsul se găsește în ultima frază din versetul 21: „...A Lui să fie slavă în vecii vecilor! Amin.ˮ Acest lucru se poate referi la Dumnezeul păcii sau se poate referi la Marele nostru Păstor, prin care El se îngrijește de noi. În ambele cazuri, este vorba despre același lucru. Slava, lauda, onoarea, admirația, respectul, uimirea - toate acestea aparțin lui Dumnezeu și Păstorului nostru Mare și nu nouă. Slava lucrării marelui păstor este al lor, nu a noastră. Avem parte de grijă; El devine jertfă ca şi Păstorul - dătător. Avem parte de protecție; Lui îi revine onoarea ca Păstor - protector. Avem parte de călăuzire; lui îi revine respectul ca şi Păstor - îndrumător. Avem parte de providenţă; lui îi revine încrederea ca păstorul - îngrijitor. Avem parte de bucuria de a fi iubiţi în felul acesta; El primește slava. Acesta este modul în care El a creat această lucrare. Lui îi aparține slava de Păstor și nouă ne aparține bucuria de a fi oiţe. Nu am dori să o primim în nici un alt mod.

Slavă Marelui Păstor

Isus Hristos este astăzi în viață. Și, dacă îl primiți, el va fi Păstorul vostru - Păstorul vostru cel mare. Și vă promit, va fi o mare bucurie să îi dați slavă pentru a fi Păstorul vostru cel Mare. Amin.