Domnul, un Dumnezeu Milostiv și plin de Har

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Mila lui Dumnezeu
Index de subiecte
Despre această traducere
English: The Lord, a God Merciful and Gracious

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Mila lui Dumnezeu
Parte a seriei Hallowed be Thy Name: Eight Sermons on the Names of God

Traducere de Dorina Doce

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Exodul 34:1-10

Domnul a zis lui Moise: ˶Taie două table de piatră ca cele dintâi, şi Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat.Fii gata dis-de-dimineaţă şi suie-te de dimineaţă pe muntele Sinai; să stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui. Nimeni să nu se suie cu tine şi nimeni să nu se arate pe tot muntele; şi nici boi, nici oi să nu pască pe lângă muntele acesta.˝ Moise a tăiat două table de piatră ca şi cele dintâi; s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul; şi a luat în mână cele două table de piatră.Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: ˶Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!˝ Îndată, Moise s-a plecat până la pământ şi s-a închinat. El a zis: ˶Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele noastre şi ia-ne în stăpânirea Ta!˝ Domnul a răspuns: ˶Iată, Eu fac un legământ. Voi face, în faţa întregului popor, minuni care n-au avut loc în nicio ţară şi la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului, şi prin tine voi face lucruri înfricoşate.˝

Cuprins

Exodul 34 este dovada harului lui Dumnezeu

Faptul că Exodul 34 există este o dovadă că Dumnezeu este un Dumnezeu al milei. Aceasta este a doua oară când Dumnezeu l-a întâlnit pe Moise pe munte pentru a încheia un legământ cu poporul Israel. Când Moise a coborât de pe munte prima oară, oamenii s-au îndrăgostit de lucrările propriilor lor mâini. Se închinau unui vițel de aur.

Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul pe munte, a început prima oară astfel: ˶Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.˝ (Exodul 19:5-6). Dar, în loc să se odihnească în valoarea lui Dumnezeu, poporul a devenit neliniștit și a dorit valoarea lucrării lui. Astfel au schimbat slava Dumnezeului nevăzut pentru imaginea gloriei lor – un vițel de aur.

Aceștia au fost necredincioși la Marea Roșie. Ei au murmurat împotriva lui Dumnezeu în pustie. Așa că această rebeliune cu vițelul de aur ar fi trebuit să pună capăt răbdării lui Dumnezeu. Destul cu oamenii ăștia cu gât înțepenit! Dar aici suntem din nou pe munte, așteptând revelația lui Dumnezeu. Oamenii nu au fost nimiciți. Adevărul faptic al acestei întâlniri este dovada că Dumnezeu este milostiv.

Dumnezeu își proclamă numele lui Moise

Dar există ceva chiar mai uimitor decât simplul fapt că Dumnezeu este dispus să-l întâlnească din nou pe Moise și să reînnoiască legământul: și anume conținutul a ceea ce el dezvăluie. Exodul 34:5 spune: ˶Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului.˝

În versetul 6 Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: ˶Domnul, Dumnezeu˝. Apoi a explicat sensul acelui nume în cuvintele a căror dulceață nu a fost niciodată depășită, nici măcar în Noul Testament: ˶Un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie.˝

Două probleme în auto-descrierea lui Dumnezeu

Dumnezeu este YAHWEH - Dumnezeul care există, Dumnezeul care este liber, Dumnezeul cel Atotputernic și Dumnezeul milostiv. Există o legătură între existența lui absolută și libertatea Sa suverană și omnipotența și mila lui. Dar, înainte de a ne atinge de acest aspect, există două probleme în acest text:

1. Pe cine iartă Dumnezeu și pe cine nu iartă

În primul rând, după ce a declarat că Dumnezeu ˶iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul˝ (v.7), textul continuă să spună: ˶Dar nu va îndreptăți vinovatul˝. Deci, problema este: Cum poate să ierte vinovatul și totuși să nu îl socotească drept nevinovat? Sau: cine este vinovatul pe care îl iartă și cine este vinovatul pe care refuză să îl ierte? Cea mai rodnică cale pe care am găsit-o pentru a răspunde la aceasta este de a vedea cum ceilalți scriitori din Vechiul Testament au folosit acest pasaj. Vom lua exemplul lui Ioel si Iona.

Utilizarea lui Ioel a acestui pasaj

În Ioel 2: 12-13, Dumnezeu spune poporului răzvrătit: ˶Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!˝ Ioel continuă să-i încurajeze pe popor: ˶Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.˝

Cu alte cuvinte, Ioel folosește Exodul 34:6 pentru a-i încuraja pe oameni să se întoarcă la Domnul, iar El se va abate de la răul pe care urmează să-l aducă asupra lor. Deci presupunerea este că oamenii cărora Domnul nu le va ierta păcatul fac parte din poporul răzvrătit care nu se întorc la Dumnezeu cu toată inima lor. Acesta este modul în care Ioel a înțeles Exodul 34:5-7. Iertarea este pentru pocăință. Refuzul de iertare este pentru cei nepocăiți.

Utilizarea lui Iona a acestui pasaj

Iona vede lucrurile la fel. După ce le predică ninivenilor, ei se pocăiesc, Dumnezeu îi scutește și Iona se supără pe Dumnezeu pentru că a fost atât de milostiv. În Iona 3:10-4:2 se spune:

˶Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a mâniat. S-a rugat Domnului şi a zis: ˶Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău!˝ </dd>

Aici Iona citează Exodul 34:6 pentru a explica de ce Dumnezeu și-a îndepărtat mânia de la un popor păcătos care s-a pocăit din calea lor rea. Aceasta este natura lui Dumnezeu. Este Numele Lui. Dar observați că Iona este de acord cu Ioel că dacă Dumnezeu iartă ninivenii sau nu, depinde de niniveni dacă se pocăiesc și se întorc de la căile lor rele.

Dumnezeu iartă pe cei vinovați care sunt pocăiți

Acum să ne întoarcem la cuvintele lui Dumnezeu pe Muntele Sinai în Exodul 34: 6-7. Pe de o parte, Domnul spune că ˶iartă nelegiuirea, răzvrătirea și păcatul.˝ Pe de altă parte, el spune că nu va ˶socoti nevinovat pe cel vinovat.˝ Cu toate acestea, toți păcătoșii sunt vinovați. Deci, pe care dintre cei vinovați îi va ierta? Și pe care vinovați nu îi va ierta?

Răspunsul lui Ioel și al lui Iona este că îi va ierta pe cei vinovați care se întorc de la păcatele lor și se vor întoarce la Dumnezeu cu toată inima lor. Și vinovatul care-și respinge oferta de milă nu va fi în nici un fel îndreptățit. Aceasta este prima problemă și soluția lui Iona și a lui Ioel.

2. Păcatele Tatălui și păcatele copiilor

A doua problemă din acest text vine de la următoarele cuvinte din versetul 7. Se spune că Dumnezeu ˶şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!˝ Ezechiel 18:20 spune: ˶Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său!˝ Cum am putea păstra aceste două texte făra a se contrazice reciproc?

Ceea ce are Ezechiel în vedere

Cel mai important lucru de observat este că Ezechiel are în vedere un fiu care nu urmează pașii păcătoși ai tatălui său, dar Exodul are în vedere copiii care continuă să umble în pașii păcătoși ai părinților.

Ezechiel 18:19 spune: ˶Pentru că fiul a lucrat după neprihănire şi dreptate, a păzit şi a împlinit toate legile Mele; el va trăi negreşit!˝ Cu alte cuvinte, el nu va muri pentru păcatele tatălui său, pentru că nu urmează pașii tatălui său.

Ce are Exodul în vedere

Dar paralela textului din Exodul 34:7 în Exodul 20:5 spune că ˶Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc.˝ Cu alte cuvinte, copiii împărtășesc pedeapsa tatălui pentru că aceștia împărtășesc păcatele tatălui.

Deci, Ezechiel învață că orice copil care se întoarce de la căile păcătoase ale tatălui său și îl ascultă pe Dumnezeu nu va fi pedepsit pentru păcatele tatălui său. Exodul învață că orice copil care continuă să păcătuiască ca și tatăl său va împărți pedeapsa tatălui.

Când Dumnezeu inspectează păcatele părinților asupra copiilor, el nu pedepsește copiii fără păcat pentru păcatele părinților lor. Pur și simplu permite ca efectele păcatelor părinților să-și urmeze cursul natural, infectând și corupând inimile copiilor. Pentru părinții care își iubesc copiii, acesta este unul dintre textele cele mai sobre din toată Biblia.

Cu cât lăsăm mai mult păcatul să ne acapareze viața noastră, cu atât mai mult vor suferi copiii noștri. Păcatul este ca o boală contagioasă. Copiii mei nu suferă pentru că o am eu. Ei o iau de la mine și apoi suferă pentru că o au.

Speranță pentru cei asupriți în auto-descrierea lui Dumnezeu

Acum, cu cele două probleme abordate, sper că putem auzi mesajul milei lui Dumnezeu cu o apreciere proaspătă. Să ne întoarcem la versetul 6 și să proclamăm Numele lui Dumnezeu. Domnul se pogoară și își proclamă numele: ˶Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie.˝

Există două tipuri de oameni care sunt greu de ajutat în consilierea pastorală. Unul crede că este prea departe pentru a fi iertat. Celălalt crede că iertarea este un moment. Unul se crede total descalificat pentru împărăție. Celălalt crede că este potrivit ca o mănușă. Unul crede că Dumnezeu este de neînduplecat în mânia Lui. Celălalt crede că Dumnezeu este ceva sigur. Unul este orb pentru măreția milei lui Dumnezeu. Celălalt este orb la magnitudinea propriei ticăloșenii.

Știu aceasta pentru că mă confrunt cu oameni din ambele categorii în fiecare duminică dimineață. Iar provocarea predicării este cum să îi vorbesc primei persoane, fără a da lovituri celei de-a doua. Atunci când i te adresezi unei congregații vaste și variate, trebuie să existe mânie și milă, amenințare și promisiune, avertisment și confort. Și atunci trebuie să existe rugăciune și lucrarea Duhului Sfânt pentru a determina Cuvântul să fie auzit în aplicarea corectă a nevoii fiecărei persoane.

Dar vreau să vă fie clar faptul că ceea ce spun acum este pentru cei asupriți, cei smeriți, cei frânți, cei fără speranță, cei descurajați - cei care ar putea simți că sunt departe de iertarea lui Dumnezeu.

Cinci expresii ale naturii lui Dumnezeu

Dacă voiam să le explic copiilor mei că mi-am dorit să fiu tatăl lor și să-i îngrijesc și să-i tratez cu milă, aș putea să folosesc două sau trei expresii diferite și poate voi fi nevoit să mă repet ca să subliniez adevărul a ceea ce spuneam. Deci, Dumnezeu se coboară la nivelul nostru să folosească dispozitivele noastre și să ne facă să înțelegem mila Lui în mod clar. El așează frază pe frază pentru a-și deschide inima plină de iubire.

Ele se încadrează în cinci expresii:

  1. un Dumnezeu milostiv și plin de har
  2. încet la mânie,
  3. plin de îndurare și credincioșie,
  4. își ține dragostea până la mii de neamuri,
  5. iertând nelegiuirea, răzvrătirea și păcatul.

Cu cât mă gândesc mai mult la modul în care aceste cinci descrieri ale lui Dumnezeu se aseamănă cu atât se întrepătrund una cu cealaltă.

Triunghiul milostivirii lui Dumnezeu

Dar permiteți-mi să descriu o modalitate de a vedea relațiile dintre ele.

Imaginați-vă un triunghi: în fiecare parte a bazei sunt primele și ultimele afirmații despre Dumnezeu, și anume că El este milostiv și plin de har (pe partea stângă a bazei) și că iartă iertarea și răzvrătirea și păcatul (pe partea dreaptă a bazei).

Apoi, la jumătatea drumului de-a lungul laturilor triunghiului de pe ambele părți, imaginați-vă a doua și a patra afirmație despre Dumnezeu, și anume că el este încet la mânie (pe partea stângă) și că ține dragostea până în mii de neamuri (pe partea dreaptă a triunghiului).

În cele din urmă, imaginați-vă în partea de sus a triunghiului, în mijlocul celei de-a treia afirmații despre Dumnezeu, și anume că el abundă în iubire și credincioșie statornică.

Acum, scopul acestei imagini este acela de a sugera că primele și ultimele declarații merg împreună, iar al doilea și al patrulea merg împreună, iar cel de-al treilea este unul central pentru toate cele cinci. Să începem cu centrul și vârful triunghiului.

Abundă în dragoste statornică și credincioșie

Dumnezeu abundă în iubire și credincioșie statornică. Două imagini îmi vin în minte. Inima lui Dumnezeu este ca un izvor de apă inepuizabil, care dă pe dinafară dragoste și credincioșie din vârful muntelui. Sau inima lui Dumnezeu este ca un vulcan care arde atât de fierbinte cu dragoste, încât scoate vârful de pe munte și curge an dupa an cu lava iubirii și credincioșiei.

Când Dumnezeu folosește cuvântul ˶abundă˝, el dorește să înțelegem că resursele iubirii lui nu sunt limitate. Într-un fel, el este ca și guvernul federal: Ori de câte ori este nevoie, el poate imprima mai mulți bani pentru a-l acoperi. Dar diferența este că Dumnezeu are o trezorerie infinită de iubire de aur pentru a acoperi toată moneda pe care o imprimă. Guvernul S.U.A. se află într-o lume a viselor. Dumnezeu pune la dispoziție în mod foarte realist resursele infinite ale divinității sale.

Am spus mai devreme că există o legătură între primele trei predici din această serie și aceasta. Dumnezeu este cine Este, iar Dumnezeu este Liber, Dumnezeu este Atotputernic, iar acum Dumnezeu este Milostiv. Legătura este că existența absolută, libertatea suverană și omnipotența lui Dumnezeu sunt plinătatea vulcanică care explodează într-un exces de iubire.

Maiestatea absolută a lui Dumnezeu înseamnă că nu are nevoie de noi pentru a umple deficiențele sale. În schimb, infinita Sa atotsuficiență se revarsă în dragoste pentru noi, cei care avem nevoie de el. Ne putem bizui pe iubirea sa, tocmai pentru că noi credem în absolutul existenței sale, în suveranitatea libertății sale și în caracterul nelimitat al puterii sale.

Astfel, în partea de sus a triunghiului se află abundența infinită a dragostei lui Dumnezeu, care se varsă de-a lungul fiecărei părți pentru binele poporului său pocăit.

Încet la mânie, păstrarea dragostei statornice

În mijlocul fiecărei părți există a doua și a patra afirmație despre Dumnezeu în Exodul 34:6-7. El este încet la mânie și își păstrează iubirea constantă pentru mii de oameni. Când Dumnezeu spune că păstrează o iubire statornică, accentul se pune pe durabilitatea iubirii Sale. Durează. Perseverează. Continuă să curgă.

Și văd o legătură între acea perseverență a dragostei lui Dumnezeu și afirmația că Dumnezeu este încet la mânie. Dragostea nu poate dura în cazul în care declanșarea mâniei atârnă de un fir de păr. Dacă mânia lui Dumnezeu ar avea un declanșator, dragostea lui nu ar dura o zi în viața mea. Dacă rachete de mânie ar ieși din ochii lui Dumnezeu de fiecare dată când am păcătuit, aș fi fost aruncat în aer înainte de a mă trezi dimineața.

Dar el strigă pe Muntele Sinai: ˶Sunt încet la mânie!˝ Își ține în frâu mânia prin frâiele dragostei Sale. El este îndelung răbdător. El este extraordinar de răbdător. Și astfel păstrează o iubire statornică. O păzește și o păstrează prin caracterul Său de a fi încet la mânie.

Milostiv și iertător

Aceasta ne conduce la perechea finală de afirmații despre Dumnezeu de la baza triunghiului. Dacă Dumnezeu este încet la mânie, deși îi dăm un motiv amplu să se mânie din cauza păcatului nostru, atunci trebuie să fie foarte milostiv și iertător - ˶milostiv și plin de har - iartă fărădelegea și răzvrătirea și păcatul.˝ Motivul pentru care Dumnezeu este încet la mânie nu este că nu observă păcatul nostru, ci pentru că îl iartă.

Și nu doar niște feluri de păcat. Pentru aceia dintre voi care simt că există o categorie de păcat care este dincolo de iertarea lui Dumnezeu, vă rog să confruntați propria părere și sentiment cu, Cuvântul lui Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu a folosit toate cele trei cuvinte evreiești despre păcat aici este să arate că toate categoriile de păcate și pot fi iertate. El iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul. El le pune una peste alta pentru a clarifica ceea ce vrea să spună. Nu există categorii de păcate de neiertat. Singurul păcat care este de neiertat este păcatul nemărturisit. Dacă te poți pocăi și te poți întoarce de la păcatul tău, poți fi iertat.

Isus Hristos confirmă natura milostivă a lui Dumnezeu

Închid cu acest memento și invitație. Isus Hristos a venit în lume pentru a confirma că Dumnezeu este cel care a spus că este pe Muntele Sinai - ˶Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie.“ Întoarceți-vă de la păcatul vostru în această dimineață, încredeți-vă în Isus Hristos ca Mântuitor și Domn, și veți găsi o imensitate în mila lui Dumnezeu, cum ar fi imensitatea mării.

Dacă cineva vă cere ceva (sau poate vă cereți vouă înșivă): De unde știți că Dumnezeu este așa? puteți răspunde, pentru că Isus Hristos a trăit în felul acesta și a pecetluit cu sângele său.