Cum să fii tare în Domnul

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Război spiritual
Index de subiecte
Despre această traducere
English: How to Be Strong in the Lord

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Război spiritual
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Chris Hoble

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).


1. "Bucuria Domnului va fi tăria voastră" (Neemia 8:10).

Nu e așa că e bine să aparținem unui Dumnezeu pentru care bucuria este calea spre tărie? Satana este un dumnezeu foarte trist. Domnul Isus, în schimb, ne spune: " Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer." (Luca 6:23). Satana nu poate suporta cântările sfinților. (Ştiind acest lucru, el inventează surogate "muzicale" care sună, mai degrabă, ca și mormăiturile, bolborosirile şi ţipetele unor oameni lipsiți de pace, nu ca și cântările izvorâte din inimile unor oameni fericiți.) Eu am văzut situații când Satana a fost alungat de cântările pline de speranţă ale credincioșilor. Şi ştiu, din proprie experiență, că, pentru a intra în ritmul necesar ca să terminăm cursa, este nevoie să regăsim în mod repetat bucuria Domnului. Bucuria are o mare putere.

2. "Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu" (Romani 5:2).

Noi găsim bucurie în ceea ce avem deja: iertare de păcat, părtăşie cu Dumnezeu, vieți trăite cu un scop, închinare, părtăşie, fiecare răsărit sau apus de soare, prieteni dragi şi familii. Dar, adevărul simplu şi dureros este că "omul nostru de afară se trece" (2 Corinteni 4:16); noi suntem "încolţiţi în toate chipurile ... în grea cumpănă … prigoniţi... trîntiţi jos" (2 Corinteni 4:8-9), şi noi, care avem Duhul " suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru" (Romani 8:23). Prin urmare, dacă vrem să avem o bucurie neclintită în această viaţă, această bucurie va trebui să fie "în nădejde." "Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu mai este nădejde: pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare" - şi cu bucurie (Romani 8:24-25 ). De aceea, " Bucuraţi-vă în nădejde!" (Romani 12:12).

3. "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut ... Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul." (Apocalipsa 21:4,23).

Aceasta este speranţa noastră. Slava lui Dumnezeu se va arăta într-o zi în noua creaţie şi va înlătura tot răul şi toate durerile, temerile și toată vinovăţia. Cei care au trăit în ascultare şi credincioşie vor fi chemați şi răsplătiți. Toți cei care au trăit o viață de renunțare de sine şi au suferit în credință vor fi răsplătiți de 100 de ori. " El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile" (Romani 8:32). Toată creația lui Dumnezeu va fi lăsată ca moştenire copiilor Lui, pentru ca ei să se bucure de ea pentru veşnicie.

4. "Nu încetez [să mă rog] ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi" (Efeseni 1:16 -18).

Cea mai mare provocare pentru noi în prezent este să cunoaștem slava speranţei noastre. Să o vedem cu ochii inimii şi nu doar să ne gândim la ea cu mintea. Aceasta este o mare luptă spirituală. Şi această luptă se dă cu televizorul oprit, pe genunchi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu, să "privim şi să nu vedem, şi să auzim, şi să nu înţelegem." Să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu, care a spus: "Să lumineze lumina din întunerec," să strălucească în inimile noastre "pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos." (2 Corinteni 4:6).

Concluzie

Roagă-te pentru viziune > privește la slava lui Dumnezeu > pune-ți speranţa în această slavă > bucură-te în această speranţă> fii puternic în bucurie.

În lucrarea lui Dumnezeu, împreună cu tine,

Pastorul John