Ce Semnficație are Coronavirusul pentru noi?

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Suferinţă
Index de subiecte
Despre această traducere
English: How Do We Make Sense of the Coronavirus?

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Suferinţă

Traducere de Manuel Marinau

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Transcriere Audio

Salutări tuturor. Sunt Tony cu pastorul John în studio pentru un episod special din Ask Pastor John. Sunt sigur că știți, coronavirusul continuă să atragă atenția publică pe măsură ce se răspândește pe glob, acum în 53 de țări diferite. Numărul de infecții la nivel global este de peste 83000. Numărul de decese se apropie de 3000. Este o epidemie multi-națională care se apropie de o pandemie globală.

În dimineața de miercuri, președintele l-a însărcinat pe vicepreședinte cu oprirea virusului aici în State. Unii speră că acest lucru poate fi făcut. Alții susțin că este în zadar. Nu va fi oprit și va continua să se răspândească luni de zile. Unii experți merg până a susține că o majoritate dintre americani vor fi expuși virusului înainte ca toate acestea să fie făcute. Există foarte multe speculații acum. Mai puțin teoretic, piețele lumii se prăbușesc repede. Indicele bursier continuă să scadă în această săptămână pe măsură ce opririle internaționale a locurilor de muncă întrerup importuri, exporturi, și comerțul global.

În situații ca aceasta, este foarte ușor să pierzi credința și să trăiești cu frica titlurilor din ziar și a necunoscutelor. Și această incertitudine globală a ajuns acum în Statele Unite.Dar câteva zile înainte am început să primim vești de la ascultătorii emisiunii din jurul Asiei de Sud-Est care ne-au oferit noutăți despre situația de acolo. Aceasta include un bărbat din Singapore care ne-a scris asta.

“Dragă pastorule John, salutare! Aș vrea să te întreb despre evoluția epidemiei de coronavirus care a început în China și a continuat să infecteze multe alte țări peste tot în lume. Când a ajuns în Singapore, guvernul și cetățenii au reacționat bine,și eforturile noastre colective au fost foarte apreciate la nivel internațional. Dar reacțiile în biserică sunt amestecate. Unele au continuat cu serviciile duminicale, adăugând măsuri de precauție. Unele au suspendat complet serviciile din biserică. Unii pastori promit: ‘Dacă ești credincios, Dumnezeu nu va permite virusului să te atingă!’ Alți pastori spun: ‘Aceasta este judecata lui Dumnezeu asupra orașelor păcătoase și națiunilor arogante.’ Pastor John, cum fac creștinii, cu biblia deschisă în față, să-și dea seama de semnificația unei epidemii virale ca aceasta?

Ei bine, voi încerca să răspund întrebării puse — “cum îți dai seama ce semnifică asta? Cum capeți înțelegere?” — cu o biblie deschisă în fața mea. Dar înainte de asta, lasă-mă doar să spun că am anumite îndoieli, pentru că fac o distincție între a ajuta oamenii să se pregătească să sufere realizând învățăturile biblice despre suferință – asta e un lucru. Și un alt lucru este să reprezinți fizic, emoțional acea teologie în momentul când cineva suferă. Și avem acum mii de oameni care mor, ceea ce înseamnă sute de mii de oameni care suferă. Si ceea ce sunt pe cale a spune s-ar putea să nu fie bine plasat pentru unele dintre viețile lor, pentru că dacă aș fi pe teren, într-o biserică, aș discerne daca acesta este un timp în care trebuie vorbit sau nu.

Cuprins

Nimeni nu este mai puternic decât Isus

Toate astea fiind spuse, lăsați-mă să încerc să fac ceea ce mi s-a spus să fac: să clarific ce semnicație are un virus mortal. Să începem cu un fapt empiric, istoric și un fapt clar din Biblie. Faptul empiric este că în ziua Domnului, Duminică, 26 decembrie 2004, peste 200.000 de oameni au fost uciși de un tsunami în oceanul indian, inclusiv biserici întregi strânse pentru închinare în ziua Domnului, oameni măturați și duși la moarte. Acesta este un fapt istoric. Acest lucru s-a întâmplat creștinilor cat timp au fost creștini în lume. Acum, faptul biblic este Marcu 4:41: “Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?” [Isus]. Acest lucru este la fel de adevărat astăzi ca atunci. “Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8).

Așa că puneți aceste două fapte laolaltă — faptul istoric și faptul biblic — și ajungeți la acest adevăr: Isus ar fi putut să oprească dezastrul natural, și nu a făcut-o în 2004. De vreme ce el face mereu ce este înțelept și drept și corect și bun, așadar, el a avut scopuri înțelepte și bune cu privire la acel dezastru.

Aș spune același lucru, așadar, despre coronavirus. Isus are toată cunoștința și autoritatea asupra forțelor naturale și supranaturale ale acestei lumi. El știe exact unde a început virusul și unde este pe cale să se ducă. El are suficientă putere de a-l restrânge sau nu. Și asta se întâmplă. Nici păcatul, nici Satan, nici sabotarea nu sunt mai puternice decât Isus. El nu este niciodată pus la colț, nu este niciodată forțat să tolereze ce nu vrea. “Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui, din neam în neam.” (Psalmul 33:11).

“Știu că Tu poţi totul,” Iov spune când se pocăiește, “și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” (Iov 42:2). Deci întrebarea nu este dacă Isus supraveghează, limitează, oprește și este deasupra tuturor dezastrelor și bolilor lumii, inculsiv dimensiunilor lor satanice și păcătoase. El este. Întrebarea este, cu bibliile noastre deschise, cum ar trebui noi să înțelegem asta? Ne putem da noi seama de asta?

Aici sunt prezentate patru realități biblice pe care le putem folosi ca sa înțelegem treptat în efortul nostru de a ne da seama.

1. Supuși Deșertăciunii

Când păcatul a intrat în lume prin Adam și Eva, Dumnezeu a poruncit ca ordinea creată, inclusiv corpurile noastre fizice, ca și persoane create după imaginea Sa, să experimenteze corupere și deșertăciune și ca toate lucrurile vii să moară.

Creștinii, fiind salvați prin evanghelia harului lui Dumnezeu, nu scapă de această corupere fizică, deșertăciune și moarte. Baza acestui punct de vedere este Romani 8:20–23:

Căci firea a fost supusă deșertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o [Dumnezeu], cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. [Și aici este versetul cheie pentru creștini.] Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.

Ziua va veni când toată creația va fi eliberată de legăturile sale cu boala, dezastrul și moartea, și va moșteni libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu. Până atunci, creștinii – Pavel ne spune, ”chiar noi care avem Duhul” – ne chinuim cu toată creația, având parte de corupere și deșertăciune și boală și moarte, când așteptăm în suferințe izbăvirea trupurilor noastre (aceasta se întâmplă la înviere).

Deosebirea la creștini, care cred în Cristos, este că experiența noastră a acestei coruperi nu este condamnare. Romani 8:1: “Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” Durerea pentru noi este purificare, nu osândă. “Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie” (1 Tesaloniceni 5:9). Murim de boală ca orice om, nu neapărat datorită unui anumit păcat — asta este important cu adevărat. Murim de boală ca toți oamenii datorită căderii în păcat. Dar pentru aceia care sunt în Hristos, boldul morții este înlăturat (1 Corinteni 15:55). Aceasta este prima etapă ca să înțelegem ce se întâmplă.

2. Boala ca un act de milă

Dumnezeu uneori aduce boală asupra poporului său ca o judecată de purificare și salvare.ceea ce nu este o condamnare, ci un act de milă cu scopuri de mântuire. Acest punct de vedere este bazat pe 1 Corinteni 11:29–32. Acel text are de-a face cu folosirea greșită a Cinei Domnului, dar principiul est mai larg. Aici este:

Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. [Aceasta se referă la creștinii de la masa Domnului]. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi [voi creștinii] neputincioși și bolnavi și nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi [cu această boală și slăbiciune și moarte], sutem pedepsiți de Domnul [pedepsiți precum un copil] ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.

Acum, haideți să aprofundăm asta. Domnul Isus ia viața preaiubiților săi prin slăbiciune și moarte – chiar aceleași cuvinte, folosite în descrierea slăbiciunilor și bolilor pe care Isus le vindecă în misiunea lui de pe pământ (Matei 4:23; 8:17; 14:14) — și-i aduce în rai. Îi aduce în rai datorită traiectoriei păcatului lor de la care i-a îndepărtat și salvat.

Nu ca să-i pedepsească ci ca să-i mântuiască. În alte cuvinte, unii dintre noi mor de boală ”ca să nu fim osândiți odată cu lumea” (versetul 32). Dacă el poate face asta în câțiva dintre preaiubiții săi din Corint, poate să facă asta multora, inclusiv prin coronavirus. Și nu doar datorită abuzării de Cina Domnului,ci și pentru alte feluri de traiectorii ale păcatului— deși nu întotdeauna moartea survine în urma păcatului. Aceasta este a doua etapă a înțelegerii.

3. Boala ca judecată

Dumnezeu folosește uneori boala pentru a aduce o anumită judecată asupra acelora care-l resping și care se dau păcatului. Vă voi da două exemple. In Fapte 12, Irod regale s-a preamărit pe sine ca să fie numit zeu. “Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit mâncat de viermi” (Fapte 12:23). Dumnezeu poate face asta cu toți cei care se preamăresc. Ceea ce înseamnă că ar trebui să fim uimiți că mulți dintre conducătorii noștri nu cad jos morți în fiecare zi datorită aroganței lor față de Dumnezeu și om. Har și milă pură.

Un alt exemplu este păcatul împreunării homosexuale. În Romani 1:27, spune ” Tot astfel, și bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor”. Acum, acesta este un exemplu al mâniei lui Dumnezeu în Romani 1:18 unde spune, “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușă adevărul în nelegiuirea lor.” Aceasta este a treia etapă a înțelegerii, că Dumnezeu poate și folosește bolile pentru a aduce judecată uneori asupra acelora care-l resping pe el și căile sale.

4. Tunetul lui Dumnezeu

Toate dezastrele naturale — fie inundații, foamete, lăcuste, țunami, sau boli — sunt un tunet al milei divine în mijlocul judecății, chemând oamenii peste tot să se pocăiască și să-și realinieze viețile, prin har, cu valoarea infinită a gloriei lui Dumnezeu. Și baza acestei etape de înțelegere este în Luca 13:1–5. Pilat măcelărise închinătorii din Templu. Și turnul din Siloam se prăbușise și omorâse optsprezece trecători. Și mulțimile vor să știe de la Isus, exact cum am fost întrebat, ” Ei bine, ce înseamnă asta, Isus. Spune-ne ce crezi despre aceste dezastre naturale și această cruzime Acești oameni doar stăteau acolo și acum sunt morți.”

Aici este răspunsul lui Isus în Luca 13:4–5: “Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, [El trece de la ei la voi], toți veți pieri la fel.”

Acum, acesta este mesajul lui Isus către lume în acest moment din istorie cu coronavirusul — un mesaj către orice ființă umană. Eu și cu Tony, și toată lumea care ascultă, și orice conducător de pe planetă, orice persoană care aude despre asta, primește un mesaj tunet de la Dumnezeu, care zice, “Pocăiește-te.” (Și cred că mai ales autoritățile chineze ar trebui să acorde atenție, care au început recent — și tocmai ce am citit un alt articol ieri- să devină din ce în ce mai răi și represivi împotriva celor ce îl urmează pe Cristos). Pocăiți-vă și căutați mila lui Dumnezeu pentru a vă aduce viețile — viețile noastre — în aliniere cu valoarea sa infinită.