Bucurie achiziționată

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Evanghelie
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Joy Purchased

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Evanghelie
Parte a seriei In cautarea fericirii

Traducere de Dorina Doce

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Romani 5: 6-8

Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. 7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 8.Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

În această dimineață ne concentrăm direct asupra inimii Evangheliei - vestea bună a creștinismului. Până acum am analizat patru adevăruri biblice care fac Evanghelia ușor de înțeles. Permiteți-mi să revizuiesc cele patru adevăruri și să arăt apoi în ce măsură al cincilea adevăr este răspunsul milostiv al lui Dumnezeu la cea mai mare nevoie a noastră.

Cuprins

Revizuirea celor patru adevăruri discutate până acum

Adevărul #1 a descris scopul plin de bucurie al lui Dumnezeu - DUMNEZEU NE-A CREAT PENTRU SLAVA LUI. Intenția LUI în creație a fost ca frumusețea și excelența lui, înțelepciunea și dreptatea, puterea și dragostea să fie etalate pentru bucuria creaturilor sale. Însuși Dumnezeu este realitatea centrală a universului, nu omul. Noi existăm pentru slava Lui.

Adevărul #2 a descris datoria plină de bucurie a omului – FIECARE OM AR TREBUI SĂ TRĂIASCĂ PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU. Cu alte cuvinte, motivul nostru de a trăi provine din motivul lui Dumnezeu de a crea. Am primit recent o scrisoare de la John Jenstad, în care a spus: „A fi om este cu adevărat un lucru minunat.” Chemat să trăiască pentru slava lui Dumnezeu prin a se încrede și mulțumindu-i, iubindu-l și ascultând de el – astfel propriul nostru destin etern este la mijloc. Este un lucru minunat să fii creat după chipul lui Dumnezeu - să mănânci și să bei, să lucrezi și să te joci pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta este datoria noastră plină de bucurie ca ființe umane.

Adevărul #3 a descris modul în care am schimbat cu toții această bucurie pentru plăcerile trecătoare ale păcatului – NICIUNUL DINTRE NOI NU I-AM DAT SLAVA CUVENITĂ LUI DUMNEZEU. Nu l-am iubit pe Dumnezeu, nu am avut încredere în El, nu l-am mulțumit și nici nu l-am ascultat pe Dumnezeu nici pe departe cum ar fi trebuit. Dacă oamenii cred că sunt oameni buni sau nu, trebuie să recunoască acest lucru, Dumnezeu nu a fost centrul vieții lor. Ei nu au dat slavă Lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac. Nici unul dintre noi nu i-a dat slavă.

Așadar, Adevărul#4 a descris modul în care bucuria pentru care am fost creați a fost pierdută – TOȚI SUNTEM SUPUȘI DREPTEI JUDECĂȚI A LUI DUMNEZEU. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Neprihănirea lui este absolută și nu există compromisuri în angajamentul său de a face toate lucrurile pentru slava sa. Când schimbăm slava lui Dumnezeu pentru alte lucruri și nu trăim pentru slava lui, ne punem sub mânia Lui dreaptă. Cu alte cuvinte, dacă insistăm să depreciem slava prin indiferență sau necredință sau nerecunoștință sau neascultare, atunci El va justifica valoarea slavei sale prin pedepsirea noastră pentru totdeauna în iad.

Așdar, ceea ce am văzut din aceste patru adevăruri este că cel mai mare pericol pentru omenire nu este războiul nuclear sau SIDA sau comunismul sau efectul de seră sau luptele rasiale. Cel mai mare pericol pentru omenire este mânia lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă este că neprihănirea lui Dumnezeu cere condamnarea noastră, pentru că noi toți am disprețuit slava Lui.

Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu pentru a asigura viața veșnică

Acum suntem gata să înțelegem Adevărul # 5. Acest adevăr este însăși inima evangheliei - DUMNEZEU A TRIMIS PE SINGURUL SĂU FIU SĂ OFERE VIAȚA VEȘNICĂ. Sau după cum spune 1 Timotei 1:15: „Isus Hristos a venit în lume pentru a salva păcătoșii”.

Așadar, ceea ce vrem să facem în această dimineață este să redăm cât se poate de clar, în cele câteva minute pe care le avem, cum îi salvează Isus pe păcătoși. Accentul în Adevărul # 5 nu se pune pe ceea ce trebuie să facem pentru a fi salvați (aceasta vom discuta săptămâna viitoare). Accentul aici se pune pe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru a-i salva pe păcătoși.

În Romani 5:6-8 Pavel spune:

Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Observați trei lucruri în acest text.

  1. Modul în care Isus îi salvează pe păcătoși este prin moartea lui. „Hristos a murit pentru cei nelegiuiți”. Când 1 Timotei 1:15 spune: „Hristos Isus a venit în lume pentru a-i salva pe păcătoși”, înseamnă că a venit în lume să moară pentru păcătoși. Primul răspuns la întrebarea: Cum salvează Isus pe păcătoși este faptul că El îi salvează pe păcătoși prin moartea lui pentru ei.
  2. Al doilea lucru de observat în Romani 5:6-8 este că tu și cu mine nu am inițiat această lucrare de salvare. Nu am meritat și nu am cauzat-o. Pavel spune că noi toți suntem neajutorați, nelegiuiți și păcătoși. Inițiativa este în întregime a lui Dumnezeu.
  3. Ceea ce ne conduce la al treilea lucru de observat aici, și anume că moartea lui Hristos pentru păcătoși este o demonstrație a dragostei lui Dumnezeu. Versetul 8: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”. Să nu aveți niciodată impresia că Dumnezeu Tatăl este doar un Dumnezeu mânios, iar Dumnezeu Fiul, Isus Hristos, este un Dumnezeu milostiv. Nu este adevărat. Dumnezeu Tatăl ne-a planificat mântuirea și a trimis pe singurul Său Fiu pentru că este un Dumnezeu al iubirii, precum și un Dumnezeu al mâniei.

El este judecătorul nostru și stăm sub condamnarea Sa dreaptă din cauza modului în care am degradat slava sa. Dar minunea dragostei lui Dumnezeu este că, în timp ce el este Judecător, și în timp ce condamnarea sa dreaptă se odihnește asupra noastră, el este și un Mântuitor care a creat o cale de mântuire din mânia Lui.

Trei moduri în care moartea lui Isus îi salvează pe păcătoși

Acum putem înțelege cum moartea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, îl salvează pe poporul Său de mânia lui Dumnezeu? Permiteți-mi să menționez trei moduri în care Biblia descrie modul în care moartea lui Hristos îi salvează pe păcătoși.

1. O Răscumpărare

Moartea lui Hristos este numită răscumpărare pentru mulți. Isus a spus în Marcu 10:45: „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”. 1 Petru 1:18-19, spune: „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” 1 Corinteni 6:19-20 spune: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Apocalipsa 5:9 spune: „căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam”.

Deci, o modalitate de a înțelege moartea lui Hristos este aceea de a o vedea ca plata unei răscumpărări. Dacă întrebați: Cui i-a fost plătită această răscumpărare, ați putea să răspundeți lui Satan sau lui Dumnezeu - că și-a plătit-o Lui singur.

Cred că ar fi foarte greșit să sugerăm că Dumnezeu l-a plătit lui Satan să-și răscumpere poporul. Este contrar suveranității lui Dumnezeu să credem că el va trebui să răspundă cerințelor inamicului Său și este contrar sfințeniei Sale să credem că ar lăsa inamicul răului să dicteze termenii mântuirii.

În afară de aceasta, în Marcu 3:27 Isus descrie modul în care îi eliberează pe oameni din robia Satanei – el, Satana leagă pe omul puternic și astfel îi jefuiește casa. Cu alte cuvinte, el nu negociază cu Satana ca și cu un terorist care deține ostatici. El invadează, leagă și eliberează. Cred că atunci este corect să spun că prin trimiterea Fiului Său pentru a muri pentru păcatele noastre, Dumnezeu a plătit o răscumpărare pentru sine. Cu alte cuvinte, noi nu datorăm nimic Satanei, iar Dumnezeu nu îi datorează nimic Satanei. Datoria mare care atârnă peste capul nostru este o datorie față de Dumnezeu. El este cel pe care l-am ofensat prin păcatul nostru. El este cel a cărui cinste a fost defăimată și al cărui nume a fost profanat de neîncrederea și neascultarea noastră. Nu este greu de văzut că, dacă vom fi eliberați de mânia dreaptă a lui Dumnezeu, trebuia să se facă o răscumpărare. Deci, primul mod prin care moartea lui Hristos îi salvează pe păcătoși este prin răscumpărarea lor din mânia lui Dumnezeu.

Ați observat când am citit 1 Corinteni 6:19-20 care a fost scopul lui Dumnezeu de a ne cumpăra sau de a ne răscumpăra în acest fel. Se spune: „Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul vostru”. Motivul pentru care ai fost răscumpărat este ca acum să te poți întoarce la scopul pentru care ai fost creat. Cu alte cuvinte, motivul pentru care a murit Isus este să ne pună înapoi pe calea plină de bucurie a cunoașterii și reflectării slavei lui Dumnezeu. Așadar, sper că puteți vedea cum toate cele cinci adevăruri se leagă împreună.

2. O substituție

Cea de-a doua modalitate în care Biblia descrie modul în care moartea lui Hristos îi salvează pe păcătoși este faptul că ne arată că aceasta este o substituție pentru noi.

Din cauza felului în care l-am dezonorat pe Dumnezeu și am depreciat slava lui, peste fiecare dintre noi se află un blestem, o sentință neprihănită și îndreptățită de condamnare. Și ceea ce a făcut Hristos a fost să ia blestemul și acea condamnare asupra lui și să devină un înlocuitor pentru toți cei care au încredere în el.

Deci, modul în care Hristos ne salvează de păcatul nostru a fost să devină un substitut pentru noi. El a purtat blestemul pe care ar fi trebuit să-l purtăm și a purtat păcatul care ne-ar fi adus condamnare veșnică. El a stat în locul nostru și Dumnezeu a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor celor care vom crede. (Isaia 53: 6)

3. O justificare a Neprihănirii lui Dumnezeu

În cele din urmă, moartea lui Isus ne salvează pentru că este o justificare a neprihănirii lui Dumnezeu. Aceasta este probabil cea mai neglijată semnificație a morții lui Isus și totuși cea mai fundamentală. Și poate că acest lucru este neglijat deoarece primele patru adevăruri sunt neglijate.

Să ne întoarcem împreună la Romani 3:25-26. Dacă nu începeți cu slava lui Dumnezeu, acest aspect al morții lui Isus nu va avea sens. Așadar, dați-mi voie să pregătesc cadrul pentru înțelegerea acestor două versete din Romani 3. Dumnezeu a creat lumea pentru slava Lui. Neprihănirea lui Dumnezeu este angajamentul său neabătut de a susține valoarea slavei Sale - ceea ce înseamnă că susține tot ceea ce mărește slava Sa și se opună la tot ceea ce diminuează slava Sa.

Și din moment ce noi toți am diminuat și am profanat slava Lui, neprihănirea lui îl obligă să ni se opună cu o mânie omnipotentă. Cum, poate astfel să salveze păcătoși ca noi și să susțină în continuare valoarea slavei Sale? Cum poate să-i grațieze pe păcătoșii vinovați și totuși să rămână un judecător drept.

Romani 3: 25-26 clarifică semnificația morții lui Isus.

...Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Observați cu atenție că motivul pentru care Isus a fost trimis să moară a fost să arate neprihănirea lui Dumnezeu. De ce a fost nevoie ca neprihănirea lui Dumnezeu să fie arătată? Răspuns (versetul 25): „căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;”. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu trece cu vederea păcatele - când vă iartă pe voi sau pe mine – s-ar părea că nu este neprihănit. Ar da impresia că nu dă nici o valoare infinită pe slava lui pe care am disprețuit-o de păcatul nostru. Și, de fapt, ar fi o nedreptate groaznică dacă Dumnezeu ar trebui să măture pur și simplu păcatul lumii sub covorul universului, ca și cum nu ar fi o chestiune minunată grațierea unui păcătos vinovat în prezența lui Dumnezeu.

Când a murit Hristos, Dumnezeu a demonstrat o dată pentru totdeauna că nu este indiferent față de disprețul pe care l-am adus slavei Lui. Când a murit Hristos, a murit pentru a repara prejudiciul pe care l-am adus numelui lui Dumnezeu și onoarei lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Hristos când a murit a fost să justifice neprihănirea lui Dumnezeu în mântuirea păcătoșilor. Dacă Hristos nu ar fi murit în locul nostru, neprihănirea lui Dumnezeu putea fi justificată doar într-un fel - prin condamnarea noastră veșnică.

Rezumat

Așadar, permiteți-mi să rezum cele trei moduri în care am văzut că moartea lui Hristos ne salvează de judecată și ne aduce viața veșnică. În primul rând, este o răscumpărare care plătește datoria extraordinară pe care o datorăm lui Dumnezeu pentru păcatul nostru. În al doilea rând, este o înlocuire/substituție. El poartă păcatul și blestemul nostru în Sine pentru ca noi să putem fi eliberați de vinovăție și de pedeapsă. În al treilea rând, este o justificare a neprihănirii lui Dumnezeu, astfel încât să poată fi atât drept, cât și cel care îl îndreptățește pe cel care are credință în Isus.

Rugăciunea mea acum este ca acest lucru să fie clar pentru voi toți - moartea lui Isus Hristos este singura cale prin care oricare dintre noi poate să scape de mânia lui Dumnezeu și să găsească pacea cu Dumnezeu. Și mă rog nu doar să fie clar, ci să fie convingător. Dorința și rugăciunea inimii mele către Dumnezeu este ca să fiți mântuiți. Calea este deschisă. Provizia este deplină și gratuită. El justifică pe cei care au credință în Isus. Puneți-vă toată încrederea în El și el va fi un Mântuitor deplin pentru voi.