O rugăciune pentru a ne încrede că Domnul va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De Scotty Smith
Index de autori
Mai mult Despre rugăciune
Index de subiecte
Despre această traducere
English: A Prayer Trusting God to Do More Than We Can Ask or Imagine

© The Gospel Coalition

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De Scotty Smith Despre rugăciune

Traducere de Madalina Simona Schwarz

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).şi-L rog (...) pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. Efeseni 3:17-21

Tată ceresc, citind aceste cuvinte create anume pentru biserica din Efeseni, suntem mai recunoscători ca niciodată pentru că ne-ai înrădăcinat și ne-ai pus temelia în dragostea Ta. Ne-ai înfipt rădăcinile adânc în adâncimea abisală a dragostei Tale nemăsurate, neclinite și transformatoare. Sănătatea eternă și rodnicia noastră sunt neîndoielnice.Vom înverzi și ne vom înmulți veșnic. Porțile iadului nu vor birui creșterea, înaintarea și destinul poprului tău iubit. (Matei 16:18).

Dar până în ziua când ne vei face desăvârșiți în dragoste, multe ni se pot întâmpla nouă, și multe se pot întâmpla între noi, fiindcă suntem poporul tău. Satana urăște biserica, și biserici cu adevărat bune pot cădea într-un adevărat deazastru; și credincioși dedicați cu adevărat pot uita scriptura și pot face lucururi de-a dreptul prostești și vătămătoare.

Doar dragostea lui Isus aduce victoria finală. Astfel, rugăciunea lui Pavel va rămâne relevantă până la momentul celei de-a doua veniri a lui Isus. Oare ce altceva decât înțelegerea mai vastă și mai profundă a dragostei lui Isus ne poate menține concentrați pe lucurile care contează cu adevărat, și plini de căință pentru felul cum greșim unii față de alții?

Tată, ne îndeamnă la reflecție realizarea că bisericile din Efeseni nu au fost abordate în privința dragostei numai prin scrisoarea lui Pavel către Efeseni. Mulți ani mai târziu Isus a spus următoarele cuvinte către aceleași biserici:“Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi” (Apocalipsa 2:4-5).

Sunt bucuros că poți face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, dar astăzi ne vom mulțumi cu ceea ce putem cere și gândi. Îți cerem să ne dai iarăși dragostea dintâi față de Isus. Și îți cerem putere — îți cerem să torni Duhul Tău ca să putem pricepe mai bine care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea dragostei lui Isus.

Fie ca dragostea lui Isus să ne înveselească, să ne facă smeriți și blânzi. Putem gândi acest lucru, Tată, și vrem să cerem — ca slava Domnului să se descopere în biserică și din neam în neam. Așa ne rugăm cu râvnă și din toată inima, în numele iubit al lui Isus. Amin.