Hristos a suferit şi a murit pentru a ne smulge din acest veac rău

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Moartea lui Hristos
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Christ Suffered and Died to Deliver Us from the Present Evil

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Moartea lui Hristos
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Marius Olar

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Galateni 1:4

El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

Până în clipa când vom muri sau până când Hristos va reveni pentru a-Şi instaura împărăţia, noi vom trăi în „acest veac rău”. Prin urmare, când Biblia spune că Hristos S-a dat pe Sine însuşi „ca să ne smulgă din acest veac rău”, acest lucru nu înseamnă că ne va scoate din lumea aceasta, ci că ne va elibera de puterea răului care se află în ea. Iisus S-a rugat pentru noi astfel: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău” (Ioan 17:15).

Motivul pentru care Iisus se roagă pentru eliberarea din mâinile „celui rău” este acela că „acest veac rău” este veacul în care lui Satan i s-a dat libertatea de a amăgi şi distruge. Biblia spune: „... toată lumea zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Acest „rău” este numit „dumnezeul veacului acestuia”, iar scopul lui principal este de a ascunde oamenilor adevărul. „Dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile celor necredincioşi, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos” (2 Corinteni 4:4).

Până în clipa în care ne vom da seama de starea noastră spirituală întunecată, noi vom continua să trăim în armonie cu „acest veac rău” şi cu stăpânitorul acestuia. „Odinioară trăiaţi după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” (Efeseni 2:2) Fără să ştim, eram slujitorii diavolului. Ce părea a fi libertate era, de fapt, robie. Biblia vorbeşte direct despre capriciile, distracţiile şi viciile secolului 21, atunci când spune: „Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.” (2 Petru 2:19)

Strigătul răsunător de libertate din Biblie este: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2). Cu alte cuvinte, fiţi liberi! Nu vă lăsaţi înşelaţi de către mentorii spirituali ai veacului acestuia. Astăzi sunt aici, iar mâine nu-i mai găseşti. Unei patimi înrobitoare îi urmează alta. Peste treizeci de ani, tatuajele din prezent nu vor mai fi simboluri ale libertăţii, ci doar nişte amintiri statornice ale conformismului.

Înţelepciunea acestui veac este nebunie în perspectiva veşniciei. „Nimeni să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. . . . Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (1 Corinteni 3:18-19; 1:18). Şi atunci care este înţelepciunea lui Dumnezeu în veacul acesta? Este minunata moarte eliberatoare a lui Iisus Hristos. Primii creştini spuneau: „Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit . . puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:23).

Când Hristos a fost răstignit, El a eliberat milioane de înrobiţi. El a demascat înşelăciunea diavolului şi i-a zdrobit puterea. Acesta este sensul celor spuse de El în ajunul răstignirii Lui: „Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31). Nu urmaţi un vrăjmaş înfrânt. Urmaţi-l pe Hristos. Pentru aceasta veţi plăti un preţ. În această lume veţi pribegi. Însă veţi fi liberi.