A cui ascultare şi moarte determină faptul că Dumnezeu este de partea noastră în mod plenar?

De la Gospel Translations Romanian

Salt la:navigare, căutare

Resurse relevante
Mai mult De John Piper
Index de autori
Mai mult Despre Justificare
Index de subiecte
Despre această traducere
English: Whose Obedience and Death Brings About The Fact that God Is Totally for Us?

© Desiring God

Share this
Misiunea noastră
Aceasta traducere a fost publicată de către Gospel Translations, o formă de pastoraţie accesibilă online, care există pentru a face ca evanghelia centrată pe cărţi şi articole să fie disponibilă gratuit pentru toate naţiunile şi în toate limbile.

Află mai multe (English).
Cum poţi să ne ajuţi
Dacă ştii bine limba engleză, te poţi oferi ca voluntar pentru a traduce.

Află mai multe (English).

De John Piper Despre Justificare
Parte a seriei Taste & See

Traducere de Dorina Doce

Review Ne poţi ajuta prin Află mai multe (English).Fragment al Concluziilor din Cartea Nouă, Viitorul Justificării

Singura noastră speranţă de a trăi conform cerinţelor radicale ale vieţii creştine este cunoștința faptului că Dumnezeu este de partea noastră în mod plenar acum şi pentru totdeauna. Prin urmare, Dumnezeu nu a rânduit trăirea vieţii de creştin să fie temelia speranţei noastre că Dumnezeu este de partea noastră. Temelia o reprezintă moartea şi neprihănirea lui Hristos, fiind ale noastre doar prin credinţă. Toată pedeapsa cerută pentru păcatul nostru a îndurat-o Hristos pentru noi pe cruce. Şi toată ascultarea pe care Dumnezeu a cerut-o de la noi, ca el, Tatăl nostru, să fie de partea noastră şi nu împotriva noastră pentru totdeauna, Hristos a îndeplinit-o pentru noi în supunerea Lui desăvârşită faţă de Dumnezeu.

Această pedeapsă şi această ascultare (nu se referă la toată ascultarea) a fost îndeplinită şi se află în trecut. Nu se poate schimba niciodată. Unirea noastră cu Hristos şi bucuria acestor beneficii sunt în siguranţă pentru totdeauna. Dumnezeu întemeiază această uniune cu Hristos numai prin credinţă. Această uniune nu se va clătina niciodată, pentru că în Hristos, Dumnezeu este de partea noastră ca un Tată Atotputernic care ne susţine credinţa şi lucrează totul împreună pentru binele nostru veşnic. Singurul instrument prin care Dumnezeu ne păstrează unirea cu Hristos este credinţa în Hristos - actul sufletului de a primi în mod pur.

Rolul faptelor noastre bune în scopurile lui Dumnezeu

Faptele noastre făcute din dragoste nu creează sau măresc angajamentul Lui Dumnezeu de a fi de partea noastră ca un Tată care este devotat să ne aducă bucurie veşnică în prezenţa Sa. Acest angajament al Tatălui de a fi de partea noastră în acest fel a fost statornicit odată pentru totdeauna prin credinţa şi unirea cu Fiul lui Dumnezeu. În Fiul Său, perfecţiunea şi pedeapsa cerute din partea noastră sunt în trecut şi rămân neschimbate. Ele au fost înfăptuite de Hristos în ascultarea şi moartea Sa. Ele nu pot fi schimbate sau mărite în suficienţa sau în valoarea lor.

Relaţia noastră cu Dumnezeu este cu Cel care a devenit pentru noi ca un Tată Atotputernic lucrând cu credincioșie toate lucrurile împreună pentru a ne bucura de El în mod etern. Această relaţie a fost dovedită în punctul nostru de îndreptăţire, când Dumnezeu şi-a îndepărtat mânia judecătorească de la noi şi ne-a atribuit ascultarea Fiului Său şi ne-a socotit neprihăniţi în Hristos iertând toate păcatele pentru că le-a pedepsit în moartea lui Isus.

De aceea, rolul propriei ascultări care decurge din credinţă - adică propriile noastre fapte bune ca rod al Duhului Sfânt - este de a face vizibilă valoarea lui Hristos şi valoarea lucrării sale ca substitut al pedepsei şi al neprihănirii noastre. Scopul lui Dumnezeu în univers nu este numai să fie infinit de vrednic, ci să fie manifestat ca fiind infinit de vrednic. Faptele noastre de iubire, care curg din credinţă, sunt felul în care credinţa care îl îmbrăţişează pe Hristos arată valoarea a ceea ce a îmbrăţişat. Sacrificiile iubirii pentru binele altora arată valoarea lui Hristos care este deplin satisfăcătoare, acela al cărui sânge şi neprihănire dovedesc faptul că Dumnezeu este de partea noastră pentru totdeauna.

Toate beneficiile lui Hristos - toate binecuvântările care decurg din faptul că Dumnezeu este de partea noastră şi nu împotriva noastră - se bazează pe lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos ca substitut al nostru. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Cu această încredere - că Dumnezeu este Tatăl nostru Atotputernic şi lucrează cu credincioșie toate lucrurile împreună pentru bucuria noastră veşnică în El - ne vom iubi aproapele.

Dumnezeu a menit şi a ordonat lucrurile astfel încât credinţa invizibilă, care Îl îmbrăţişează pe Hristos ca fiind infinit vrednică, să dea naştere la acte de iubire care fac vizibilă valoarea lui Hristos. Astfel, sacrificiile noastre de dragoste nu au nici un cuvânt de spus în stabilirea faptului că Dumnezeu este de partea noastră în mod plenar, acum şi pentru totdeauna. Este invers: Faptul că Dumnezeu este de partea noastră dovedeşte sacrificiile noastre din dragoste. Dacă nu ar fi fost în totalitate de partea noastră, nu am persevera în credinţă şi, prin urmare, nu am putea să facem sacrificii din dragoste.

Modul nostru de gândire faţă de faptele noastre bune trebuie să fie întotdeauna: aceste fapte depind de faptul că Dumnezeu estede partea noastră. Aceasta a dobândit și a garantat sângele şi neprihănirea lui Hristos pentru totdeauna. De aceea, trebuie să ne opunem oricărei tendinţe de a ne gândi la faptele noastre că ar putea câștiga sau asigura faptul că Dumnezeu este de partea noastră pentru totdeauna. Este întotdeauna invers. Pentru că El este de partea noastră, El ne susţine credinţa. Şi prin acea lucrare întărită de credinţă, Duhul Sfânt aduce rodul dragostei.

Evitarea dublei tragedii

Ar fi o tragedie dublă gândindu-ne la faptele noastre de iubire cum că ne-ar asigura că Dumnezeu este de partea noastră. Nu doar că am ascunde chiar motivul pentru care există aceste fapte - şi anume, pentru a arată frumuseţea şi valoarea lui Hristos, a cărui sânge şi neprihănire este singura garanţie pe care Dumnezeu o are pentru noi - dar am submina exact lucrarea care ne împuterniceşte să facem asemenea fapte din dragoste posibile - şi anume, siguranţa că Dumnezeu este în mod plenar de partea noastră, de unde curge libertatea şi curajul de a face sacrificiile iubirii.

Ascultarea noastră nu adaugă la perfecţiunea, frumuseţea şi suficienţa supunerii lui Hristos în asigurarea realităţii că Dumnezeu este de partea noastră; ci manifestă perfecţiunea, frumuseţea şi autosuficienţa. Faptele noastre de dragoste sunt la fel de necesare ca şi scopul lui Dumnezeu de a se proslăvi. Adică, ele sunt necesare pentru că Dumnezeu este fără prihană - are un angajament etern şi de neclintit pentru a face în cele din urmă ceea ce este drept: sa facă vizibilă valoarea nemeritată a Fiului său în lume.